Stigende antal ledige på Sjælland

Mens ledigheden stiger på Sjælland, falder den i Jylland. Det hænger sammen med, at jyske produktionsvirksomheder oplever bedre tider, mens de sjællandske serviceerhverv har det svært.

Ledighedstal

Af Eva J.r Waldorff | [email protected]

2010 har været et skidt år for mange sjællandske kommuner. 23 kommuner har haft en stigning i bruttoledigheden på mere end 14 procent. 19 af dem er sjællandske. 

Hillerød Kommune har oplevet den største stigning med hele 27,3 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Modsat viser tallene, at 21 jyske kommuner har haft faldende ledighed. Tallet i ­Hedensted Kommune er for eksempel faldet med 12,1 procent. Bruttoledigheden dækker over alle, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, ­aktiverede eller ej.

I Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland under Arbejdsmarkedsstyrelsen mener man, at det handler om forskelle i de regionale arbejdsmarkeder. 

”Ledigheden i Østdanmark er stort set på niveau med resten af landet. Men konsekvenserne af krisen er kommet senere,” siger direktør Jan Hendeliowitz.  

På trods af de store stigninger i sjællandske kommuner lå ledighedstallene i Østdanmark i januar 2011 på 6,5 procent, der er det samme som landsgennemsnittet. Jan Hendeliowitz forklarer, at bedre tider for de typisk jyske erhverv, såsom produktionsvirksomheder, får flere i arbejde, men der er ikke lige så mange af dem på Sjælland. 

I takt med konjunkturen

Hovedforklaringen er ifølge Jan Hendeliowitz, at forskellige erhverv er blevet ramt af den økonomiske krise på forskellige tidspunkter. Han mener, at blandt andet produktionsvirksomheder tidligt kunne mærke krisen, og serviceerhverv og den offentlige sektor først senere blev ramt. De erhverv fylder meget i det sjællandske arbejdsmarked, og de har hårde tider.

Den forklaring møder man også hos Beskæftigelsesregion Midtjyllands Lisbeth Kramme. 

”Da krisen kom, blev kommunerne herovre ramt hårdere, fordi det var industrien, der i høj grad blev ramt,” siger hun. Hun bekræfter også, at Hedensted Kommune ligesom andre jyske kommuner har meget industri, og derfor bliver let påvirket af konjunkturerne, både når de falder og stiger. 

Selvom Henrik Alleslev (S), formand for Hedensteds arbejdsmarkedsudvalg, i det store og hele er enig med Lisbeth Kramme, mener han ikke, at al ære for de gode tider kan tildeles konjunk­turer. 

”Vores jobcenter gør en ihærdig indsats. Vi har mange i aktivering og kontakt med mange virksomheder. Det er de primære årsager,” siger han.

I Hillerød Kommune mener formand for det lokale arbejdsmarkedsudvalg Jamil Cheheibar (S), at kommunen er statistisk hårdt ramt. 

”Vi startede jo fra et meget lavt udgangspunkt. Det gør jo, at den procentvise stigning ser meget høj ud i forhold til andre kommuner,” siger han.Han henviser desuden til den økonomiske krise og tilføjer, at: ”Vi kan jo ikke standse udviklingen af ledigheden helt.”

Det bekræfter også Jan Hendeliowitz, som ikke mener, at der er noget særligt at pege på i beskæftigelsesindsatsen i de sjællandske kommuner. Desuden forventer han ikke, at udviklingen vil vende til det bedre i de næste to år.

Andre sjællandske kommuner med stor stigning i ledigheden er blandt andet Greve, Ballerup og Vallensbæk.

 

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet