Statslige milliardtilskud forvaltet i blinde

Fire ministerier får kritik af Statsrevisorerne for ikke at følge op på, hvad tilskud for otte milliarder er blevet brugt på.

Forvaltningssjusk

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Når staten giver tilskud til eksempelvis museer, kommunale projekter for socialt udsatte eller foreninger som Sex og Samfund eller SIND, skal de vide, hvad pengene bliver brugt til. Men ministerierne sikrer sig ikke, at pengene anvendes effektivt og efter hensigten, viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. Det har nu fået Statsrevisorerne til at rette kritik mod de fire pågældende ministerier, Kulturministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet.

- Man må desværre konstatere, at der stadig er et godt stykke vej igen, før retningslinjerne for god tilskudsforvaltning er opfyldt, om end ministerierne igennem min tid som statsrevisor er blevet en smule bedre til det, siger Peder Larsen, formand for Statsrevisorerne på femtende år.

Undersøgelsen ser på 100 tilskud ydet af de omtalte ministerier i 2011. Det viser sig, at ministerierne i cirka en tredjedel af sagerne ikke har opstillet klare mål, og hvor de har, har modtagerne i hvert femte tilfælde ikke rapporteret tilbage om, hvorvidt målene er nået. Desuden har modtagerne ikke oplyst, om midlerne er brugt sparsommeligt og effektivt ved 33 ud af de 81 tilskud, hvor ministeriet har stillet krav om det. Ministerierne har altså endnu ikke – 16 år, efter at den første vejledning om god tilskudsforvaltning kom – sikret sig, at deres penge anvendes fornuftigt, konstaterer Statsrevisorerne. Og det er ellers en væsentlig opgave for dem, mener Peder Larsen.

- Det er meget vigtigt, at ministerierne så vidt muligt holder tilskudsmodtagerne til truget og kræver dokumentation. Vi synes, de skylder skatteyderne at dokumentere, hvad de gør med pengene, siger han.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet