Staten tager forskud på budgetlov

Budgetloven gælder først fra 2014, men afprøves allerede næste år i ministerierne

STYRING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Til foråret skal politikerne i Folketinget for første gang tage stilling til de flerårige lofter for de offentlige udgifter, som bliver indført med budgetloven. Men allerede før der politisk er taget stilling til fremtidige udgiftsniveauer, afprøves budgetlovens principper i praksis i ministerierne.

Det fremgår af et cirkulærer udsendt af Moderniseringsstyrelsen i starten af december. Afprøvningen skal være med til at sikre en hensigtsmæssig implementeringaf særligt opdelingen af det statslige udgiftsloft på dellofter, den forudgående udgiftskontrol og de nye regler for disponering af opsaring i staten.

Udgiftskontrollen kredser først og fremmest om to årlige opfølgninger på forholdet mellem forbrug og forventet regnskabsresultat. Herudover ændres regler for disponering af midler for at sikre, at udgiftsloftet også bliver overholdt i praksis.

Det sidste betyder blandt andet der ikke må bruges mere af opsparingen på end konto, end der tilsvarende bruges mindre på en anden konto. Samtidig skal et mindreforbrug af opsparing rapporteres til Finansministeriet, som så får mulighed for at omfordele midlerne.

Men det handler ikke begrænse de enkelte ministeriers mulighed for at videreføre ubrugte midler mellem årene, understreger Finansministeriet over for dk-økonomi.

- Der er ikke tale om at indføre begrænsninger i adgangen til at videreføre uforbrugt bevilling fra et år til det næste, men alene at forbruget af opsparing skal koordineres inden for det enkelte ministerområde og afpasses det tilgængelige råderum, skriver Finansministeriet i en mail til dk-økonomi.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet