dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Staten snupper ulovlige støttekroner

Staten snupper ulovlige støttekroner

Regeringen foreslår, at ulovlig støtte fremover skal betales tilbage til statskassen og ikke som hidtil til den, der uretmæssigt har ydet økonomisk hjælp.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

I dag er det nærmest risikofrit for kommuner at give ulovlig støtte til virksomheder. Det gør regeringen nu op med i sit konkurrencepolitiske udspil ”Styrket konkurrence til gavn for Danmark”. Heraf fremgår det, at ulovlig støtte ikke længere skal betales tilbage til den myndighed, der med urette har forfordelt enkelte virksomheder. Pengene skal derimod tilfalde statskassen.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier