Staten snupper ulovlige støttekroner

Regeringen foreslår, at ulovlig støtte fremover skal betales tilbage til statskassen og ikke som hidtil til den, der uretmæssigt har ydet økonomisk hjælp.

Straf

Af Sine Riis Lund | [email protected]

I dag er det nærmest risikofrit for kommuner at give ulovlig støtte til virksomheder. Det gør regeringen nu op med i sit konkurrencepolitiske udspil ”Styrket konkurrence til gavn for Danmark”. Heraf fremgår det, at ulovlig støtte ikke længere skal betales tilbage til den myndighed, der med urette har forfordelt enkelte virksomheder. Pengene skal derimod tilfalde statskassen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen glæder sig over udsigten til nye regler.

”På denne måde får vi skabt en mere hensigtsmæssig risikofordeling og incitamentsstruktur, som gør, at begge parter har en stærk interesse i, at det kun sker lovligt,” siger kontorchef Kenneth Skov Jensen.

Tårnby under anklage

Lovændringen aktualiseres af sagen fra Tårnby, hvor kommunen i flere instanser er dømt for at have ydet ulovlig støtte for cirka 800.000 kroner. Kommunen havde indkrævet en for lav husleje af et bådværft set i forhold til markedslejen. Udfaldet er dog endnu uklart, da sagen er anket til Sø- og Handelsretten, men fremover ville en ulovlig støtte på 800.000 kroner i tilsvarende sager altså skulle tilfalde statskassen og ikke Tårnby.

KL mener, at ulovlig støtte er et meget lille problem og mindes kun, at der har været tre tilfælde inden for de sidste ti år. Derfor ser KL heller ingen problemer i de nye regler og pointerer, at faren for at begå fejl heller ikke er den samme som på udbudsområdet.

Selv om en kommune ikke straffes på anden måde end ikke at få den ulovlige støtte igen, så tror Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at ændringen vil få virkning.

”Man kommer til at sige til sine skatteborgere, at vi har haft nogle penge, som vi har givet til et ulovligt formål, og nu er de penge tabt. Så vi tror, at den demokratiske kontrol kan have en vis effekt,” siger Kenneth Skov Jensen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet