Staten holder hånden under pressede kommunekasser

Økonomiaftalen sikrer saltvandsindsprøjtning til slunkne kommunekasser på tre mia. kr.   

ØKONOMIAFTALE 2013

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Kommunerne i Region Sjælland står efter eget udsagn til at miste en mia. kr. fra deres kassebeholdning, når Udbetaling Danmark overtaget sagsbehandlingen og udbetaling af bla. folkepension og førtidspension.

Et pres på likviditeten som mange kommuner vil opleve, når de ikke længere får pengene til de enkelte ydelser ind på bankbogen i en rum tid, inden de skal udbetales til borgerne. Men den problemstilling ser ud til at være adresseret under økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Her er man nemlig blevet enige om en ekstraordinær forhøjelse af balancetilskuddet på 3 mia. kr. i 2013 ’med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet’. Herudover oprettes der en lånepulje på 500 mio. kr. til ’kommuner med lav likviditet.’

- Det ser jo ud til, at staten har besluttet sig som en engangsforestilling at pumpe nogle penge over i kommunekasserne. Formodentlig på baggrund af konstruktionen med Udbetaling Danmark, hvis opstart mange kommuner vil opleve som et stort sugerør ned i deres kasse, siger Kurt Houlberg, programchef ved Anvendt KommunalForskning.

Undgå administration
Kommunerne bliver dog ikke fuldt kompenseret for det samlede træk på likviditeten, som oprettelsen af Udbetaling Danmark forventer at føre med sig i 2013, nemlig i omegnen af fem mia. kr. Men selv om pengene til udbetaling af folkepension mm. har lunet på mange kommuners bankbøger, så har de aldrig været en del af kommunens egen formue.

Samtidig kan det ekstraordinære tilskud til kommunernes likviditet være med til at sikre, at meget økonomisk pressede kommuner rent faktisk kan leve op til den økonomiaftalens ramme, uden at skulle gennemføre besparelser.

I KL fremhæver man netop forhøjelsen af balancetilskuddet som et generelt tilskud til kommunernes likviditet, og ikke noget som ensidigt skal kompensere for konsekvenserne af Udbetaling Danmark.

- Der er kommuner som i 2013 kan få nogle udfordringer med likviditeten. Og det ekstra tilskud er givet for at sikre, at der ikke er nogen, som risikerer at blive sat under administration, siger Morten Mandøe, kontorchef i KL.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet