Stat og kommuner stikker en kæp i hjulet for grøn omstilling

Store grønne gevinster skal hentes ved at gå fra individuelle naturgasfyr til fjernvarme, men lovgivningen spænder ben  

Dansk Fjernvarmes landsmøde

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I 2035 skal el og opvarmning være 100 pct. fossilfri, og allerede i 2020 skal Danmark være godt på vej mod en halvering af anvendelsen af fossile brændsler til el og varme. Det er den politiske målsætning, som blev manifesteret i energiforliget i år.

Ifølge Dansk Fjernvare er det letteste sted at hente store grønne gevinster ved at konvertere de ca. 400.000 individuelle naturgasfyr til fjernvarme. På Dansk Fjernvarmes landsmøde pegede formand Uffe Bro på, at det især er de offentligt ejede naturgasselskaber, der bremser den målsætning.

- Vi må minde politikerne om, at ejerne af de natur-gasselskaber, som stikker kæppen i hjulet på den grønne omstilling, det er staten og kommuner. Det skulle vel være muligt at fortælle til disse selskaber, at deres ageren er fuldstændigt i strid med den overordnede plan for fremtidens energisystem, sagde Uffe Bro.

Skal laves om
Regeringens målsætning for en grøn omstilling betyder, at Dansk Fjernvarme har syv år til at halvere forbruget af naturgas, olie og kul i opvarmningen, som om 22 år skal være helt afskaffet som varmekilde. Omstilling bliver bl.a. besværliggjort, fordi fjernvarmeværkerne i det daglige, praktiske arbejde skal forholde sig til indsigelser fra naturgasselskaberne mod konverteringer fra individuel naturgas til fjernvarme. Og det er et uhensigtsmæssigt tids- og ressourcespild næsten hver gang at skulle igennem klagesager, er Dansk Fjernvarmes budskab.

- Vi får de samme klager, hvis et fjernvarmeværk arbejder på at skifte et nedslidt naturgas-motoranlæg ud med andre opvarmningskilder. Klager og indsigelser som stopper, forsinker eller fordyrer omstillingen betragteligt. Til det er der kun at fortælle politikerne, at det skal laves om, sagde formanden.

Lighed for loven
Netop nu er bekendtgørelsen om betaling af kompensationsbeløb i høring. Den vil give naturgasselskaberne bedre vilkår end fjernvarmeværkerne, når forbrugere vælger den fra, fordi fjernvarmeværkerne ikke kan opkræve et udtrædelsesgebyr.

- Det får naturgasselskaberne nu lov til, selv om der jo også konverteres fra oliefyr til individuel naturgas. Den problemstilling bør staten tage højde for, hvis der ellers skal være lighed for loven, sagde Uffe Bro.

Noget af det, naturgasselskaberne kan stoppe eksempelvis grønne solvarmeanlæg med, er, at de samfundsøkonomiske beregninger kræver, at afgifterne fra naturgas vægtes tungt: Altså de afgifter, som politikerne med energiforliget indså, at de ville miste, når de krævede en 100 pct. fossilfri fremtid – og derfor erstatter med den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift.

- Det er helt forkert, at afgifter fra fossile brændsler kan stoppe klima- og energiven-lige projekter. Lad os få det ændret i fart, og fortæl naturgasselskaberne hvad det er, deres ejere vil have, de skal rette sig efter, lød opfordringen fra Uffe Bro. 


Fakta

Fjernvarme er den største leverandør af opvarmning.

I dag er der 1.615.000 husstande, som har fjernvarme i Danmark.

Det er mere end 16.500 flere end for et år siden og svarer til 63 pct. af alle husstande. Forventningen er, at det vil vokse til omkring 75 pct. 

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet