Standardløsninger er ikke løsningen

Liberal Alliances miljøordfører, Villum Christensen, går ikke ind for, at christiansborgpolitikerne skal presse løsninger ned over de enkelte kommuner

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
Det vil være et både og i forhold til, hvad der giver mening lokalt. Der er en masse forhold, der gør sig gældende på de forskellige forbrændingsanlæg – også i forhold til de områder, de får affald ind fra. Det er jo små virksomheder, der skal have det til at hænge sammen, og det handler blandt andet om priser. Derfor vil det næsten altid være et både og. 

 Borgernes rolle i affaldshåndteringen: Skal alle husstande i Danmark fremover udsortere den organiske fraktion?
Jeg synes, det er et rigtig godt lokalt spørgsmål at tage stilling til. Jeg går ikke ind for, at vi skal diktere alle mulige måder at gøre tingene på fra centralt hold. Jeg har selv siddet i bestyrelsen for et affaldsselskab og i en kommunes tekniske udvalg, og jeg ved, at det, som giver mening det ene sted, ikke nødvendigvis giver mening det andet.
Der er også en masse delspørgsmål tilknyttet for eksempel i forhold til boligforeninger. Men en ting er sikkert: Jeg bryder mig ikke om at presse standardløsninger ned over området.
Jeg har oplevet en situation, hvor byrådet besluttede, at nu skulle man til at sortere i fire fraktioner. Det endte fuldstændigt i kaos, fordi ingen var klar over, hvad det indebar i forhold til indsamlingen: hvad det ville koste og alle de ting.
Området er ikke velegnet til, at man bare presser løsninger ned over den enkelte kommune: Det skal være et kommunalt eller lokalt anliggende, hvordan man vil gribe det an.   

Hvordan sikrer vi os, at det organiske affald også kan anvendes i landbruget?
Jeg har grundlæggende den opfattelse, at det må styres derhen, hvor det giver mening i forhold til markedet. Vi skal ikke diktere bestemte flows, for det viser sig altid at blive dysfunktionelt, fordi det forvrider økonomien – og så bliver det for dyrt. Det kan vi også se på energiområdet generelt: Alle de mange forskellige afgifter og tilskud gør altid, at det grundlæggende bliver dyrere.
Vi har for eksempel en masse overskudsvarme, som vi ikke kan udnytte, fordi der er nogle afgifter, der forhindrer det, og nogle tilskud, man ikke kan få.
I forhold til hele energiområdet, som affaldshåndteringen er en sidegren til, er jeg på linje med CEPOS, der siger, at hvis man lader teknologierne konkurrere, så kan man lægge en afgift på CO2, som gør, at de har lige vilkår.
Jeg bryder mig ikke om, at politikerne skal vælge bestemte teknologier ud, som man for eksempel gør med vind i energiforliget. Og det gælder sådan set også på affaldsområdet. Jeg tror, man skal give generelle rammevilkår og så lade markedet bestemme, hvordan teknologien kan udnyttes bedst muligt. Det ved jeg godt er et generelt svar, men det er også det, der giver mening.

Producenterne: Hvor vidt skal vi fremover lovgive for at sikre, at affaldet indgår i et kredsløb og ikke bare går op i røg? Skal der stilles krav om, at produkterne skal laves, så de kan genanvendes?
Det er fantastisk, hvis affaldet kan indgå i et kredsløb, for alt affald er jo et eller andet sted en råvare, hvis vi skiller det grundigt nok ad og behandler det. Den tankegang, synes jeg, er vældig fornuftig. Men igen: Det er ikke noget, som jeg mener, vi skal lave rigide regler om. Hvis der er et marked for at skille tingene ad, så det bliver råvarer i stedet for affald og kan indgå i nye processer, vil det jo komme helt af sig selv. Men jeg tror simpelthen ikke på, at man kan tvinge det igennem.

 
Hvordan giver vi forskningen og innovationen et boost i forhold til affaldshåndtering?
Jeg er helt sikker på, at vi kan udnytte meget mere, hvis vi bliver klogere på det. Men igen mener jeg ikke, at vi skal pålægge nogle bestemte at forske i noget bestemt. Vi går ind for, at man hæver basismidlerne på universiteterne. Og så kan man godt have nogle brede rammer, men vi vil ikke kigge noget bestemt ud og sige, at her skal vi sætte ind. Det tror jeg simpelthen ikke på. Al erfaring viser, at politikere og embedsmænd skal holde sig fra at vælge noget ud frem for noget andet. Det giver ikke mening. Så det er den generelle forskning, der skal sparke det i gang. 

Herunder: Skal kommunerne kunne opkræve ekstra gebyrer fra borgerne for at sætte ind og støtte forskningen på området?
Jeg har ikke noget imod, at kommunerne er innovative og siger: Lige for os vil det være relevant at vide noget mere om netop dette her – og så beslutte at sende den regning videre til borgerne. Det kan aldrig være forkert at prøve at udvikle noget nyt; at eksperimentere med nye måder at gøre tingene på. Det skal alle virksomheder gøre, så selvfølgelig skal kommunale selskaber også have mulighed for at gøre det. Det er vigtigt hele tiden at prøve at forny sig.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet