Stadig færre mister livet på de danske veje

Lavere hastigheder redder liv. Antallet af dræbte i trafikken falder år for år, men selvom tallene for 2011 peger i den rigtige retning, er dødstallet stadig for højt. Når deltagerne på årets Vejforum mødes i denne uge, står blandt andet spøgelsesbilisme, børns skoleveje og sikkerhed ved vejarbejder på dagsordenen. 

Trafiksikkerhed

Af Michael Nørgaard | [email protected]

Vejsektorens mange aktører samles til Vejforum 2011 den 7. og 8. december på Hotel Nyborg Strand. Og selv om de 1.031 deltagere nok ankommer med forskellige dagsordener, så er der dog én udvikling, som bør kunne bringe smilet frem hos alle, nemlig at antallet af trafikdræbte fortsætter med at falde. 

At det går den rigtige vej, når det gælder sikkerheden på de danske veje, kan man forvisse sig om ved at se nærmere på Vejdirektoratets uheldsstatistikker. Antallet af trafikdræbte landede således sidste år på 255. Et tal, som man skal tilbage til begyndelsen af 1930’erne for at finde mage til, og et fald på hele 16 procent i forhold til 2009. 

Ifølge Vejdirektoratets særlige hastighedsbarometer har gennemsnitshastighederne været faldende på de danske veje, og det er formentlig en  medvirkende årsag til udviklingen.

Også i antallet af tilskadekomne og materielskader oplevede vi i Danmark markante fald fra 2009 til 2010.

Den positive udvikling er fortsat ind i 2011, og flere af årets måneder har budt på historisk lave antal af trafikdræbte. Tallene for oktober, der for nylig blev offentliggjort, bekræfter tendensen. I årets anden efterårsmåned mistede 15 personer livet. Ikke siden 1985 har man oplevet en oktober med så lavt et antal dræbte på de danske veje. Og ser man samlet på de seneste 12 måneder, så ligger antallet af dræbte 14 procent lavere end den foregående 12 måneders periode, mens antallet af tilskadekomne er 10 procent lavere.

Farten dræber

Spørgsmålet er imidlertid, hvilke midler vi kan tage i brug for yderligere at nedbringe antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken? Det spørgsmål vil blive flittigt debatteret af vejsektorens egne folk på Vejforum 2011. Blandt de mange emner, der vil blive taget op er spøgelsesbilisme, oprettelse af kommunale færdselssikkerhedsudvalg, sikkerhed ved vejarbejder og børn og skoleveje. 

En ny analyse vil desuden blive gennemgået på dette års Vejforum. Analysen er blevet til i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, landet politikredse, bilinspektører og kommunerne, og den vil formentlig kunne give viden, der kan hjælpe vejsektoren til at nedbringe antallet af trafikulykker yderligere. Således er årsagerne til samtlige dødsulykker fra et helt år blevet analyseret. Analysen viser, at for høj fart er en af de store syndere. Det vurderes, at hastighed var et afgørende forhold omkring ulykken i hele 44 procent af tilfældene, enten fordi trafikanten kørte hurtigere end det tilladte eller for stærkt i forhold til omstændighederne.

At der er god mening i den aktuelle kampagne for at skærpe trafikanternes opmærksomhed og få deres ­øjne væk fra mobiltelefonerne, synes analysen også at bekræfte. Det viser sig, at manglende opmærksomhed fra trafikanternes side spillede en afgørende rolle i 43 procent af ulykkerne. Også træthed og overdreven alkoholindtagelse hører til blandt vigtige årsager til ulykker i trafikken. Endelig viser analysen, at mænd er stærkt overrepræsenteret, når det gælder dødsulykkerne. To-tredjedele af de omkomne er således mænd, heraf 35 procent unge mænd. 

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet