Spildevandscenter driver ulovligt to kommuners rensningsanlæg

Brøndby og Vallensbæk har i flere år vidst, at deres spildevandsanlæg blev drevet ulovligt uden at ændre på det. Naturstyrelsen går nu ind i sagen.

Lovbrud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Spildevandscenter Avedøre har siden sommeren 2010 stået for driften af Vallensbæks og Brøndbys spildevandsanlæg til trods for, at det strider imod vandsektorloven. Det fremgår af en række bestyrelsesreferater, som Kommunen har fået aktindsigt i. Referaterne viser også, at både kommuner og spildevandscenteret har været bevidste om problemet, der er blevet diskuteret under flere bestyrelsesmøder.

I september 2011 fremgår det for eksempel, at direktør i Spildevandscenter Avedøre, Jens M. Prisum ’beskrev, hvad der skal til for at følge reglerne for at legalisere ydelserne omkring Brøndby og Vallensbæk’. Et halvt år senere - i februar 2012 - blev emnet igen bragt op, men spildevandsselskabets advokat vurderede, ’at såfremt der sker en afklaring inden sommerferien, er der i praksis ingen risiko for sanktioner fra myndighederne’.

Afklaringen kom dog ikke, og i dag – mere end to år efter, at denne form for ‘tilknyttede aktiviteter’ blev gjort ulovlige – varetager Spildevandscenter Avedøre fortsat driften af Brøndbys og Vallensbæks spildevandsanlæg.

Skidt for konkurrencen

Kommunens oplysninger bekymrer i høj grad Jørn Jespersen, direktør i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, der dog ikke vil gå ind i den konkrete sag.

- Det er et stort problem, hvis vandselskaberne ikke overholder vandsektorlovens bestemmelser om tilknyttede aktiviteter. Jeg håber ikke, at sagen er udtryk for, at sektoren generelt ikke tager bestemmelserne alvorligt, siger han og minder om, at reglerne har til hensigt at forhindre unfair konkurrence for borgernes takstpenge.

Også internt i Spildevandscenter Avedøres bestyrelse har lovbruddet vakt bekymring. Byrådsmedlem i Herlev, Bjarne K. Hansen (S), har ifølge referaterne flere gange siden 2011 bedt om, at strukturen blev lovliggjort.

- Vi er nødsaget til som medejere at gøre opmærksom på, at vi gerne vil have rettet op på det forhold. Det skal drives lovligt, sådan er det, siger Bjarne K. Hansen.

Ifølge referaterne er Herlev tilsyneladende den eneste kommune, der har indskærpet dette ønske.

- De andre har åbenbart ikke set den samme nødvendighed, og det må så stå for deres egen regning, siger Bjarne K. Hansen.

Risikerer politianmeldelse

Naturstyrelsen, der står for kontrollen med forsyningsselskabernes tilknyttede aktiviteter, er indtil nu ikke skredet ind over for de ulovlige forhold. Men kontorchef Inger Bergmann oplyser, at styrelsen i januar er blevet bekendt med situationen og er gået i gang med at se nærmere på sagen.

- Vi har fået revisorerklæringer fra Forsyningssekretariatet, hvor der er anmærkninger om Spildevandscenter Avedøre, og nu går vi igennem dem. Så jeg vil ikke gå ind i selve sagen, siger hun og forklarer, at et typisk scenarie ved anmærkninger er, at et selskab får mulighed for at uddybe sagen og får besked på at bringe forholdene i orden.

- Hvis det ikke sker, så kan der i yderste konsekvens laves en politianmeldelse, siger hun.

Fuld åbenhed

Ifølge Spildevandscenterets direktør Jens M. Prisum har Naturstyrelsen dog kendt til problemerne hele tiden.

- Vi har gjort det i fuld åbenhed. Både Naturstyrelsen, Forsyningssekretariatet og alle de myndigheder, der har noget med det at gøre, har vidst, at vi har det her problem, og at vi arbejder på at løse det, siger han.

Spildevandscenter Avedøre overtræder i dag reglerne, fordi drift af andres anlæg ikke er en af de lovlige aktiviteter, som et forsyningsselskab har kunnet iværksætte efter 1. januar 2010. Reglerne blev dog først nærmere præciseret i en bekendtgørelse i oktober måned samme år og i en vejledning i juni 2011. På dette tidspunkt havde Spildevandscenter Avedøre allerede indgået en aftale med Brøndby og Vallensbæk om at stå for driften af deres kloakforsyninger.

- Vores problem har hele tiden været, at loven er skrevet til normale forsyninger, og vi er underleverandører til de her normale forsyninger. Derfor har vi passet ind i det som en hund i et spil kegler, siger Jens M. Prisum.

Rige advokater

Han oplyser dog, at en ny selskabskonstruktion, som vil lovliggøre driften, vil være på plads den 1. januar 2014. Dermed selskabet med i mere end tre år at have drevet de to kommuners spildevandsanlæg. Jens M. Prisum forklarer, at processen har trukket ud, fordi de ti kommuner bag spildevandscenteret har skullet forholde sig til flere muligheder for at ændre hele strukturen i vandsektoren i Hovedstadsregionen.

Den langsommelige proces bekræftes af borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (K), der sidder med i selskabets bestyrelse.

- Det er sådan, at der er vetoret i vores bestyrelse, og så længe vi ikke er enige, kan vi ikke ændre på det. Men vi er meget obs på det, og der er ikke noget problem i det, så længe vi kan dokumentere, at vi er i gang med at ændre på det, siger han.

Borgmesteren indrømmer dog, at det er utilfredsstillende, at det har taget så lang tid.

- De eneste, der bliver rige på det her, er advokaterne, siger han.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet