”Spekulation er ikke en kommunal opgave”

Formanden for Folketingets finansudvalg, Kristian Thulesen Dahl (DF), vil gå til finansministeren for at få begrænset kommunernes mulighed for at optage lån i udenlandsk valuta.

Interview

Af Redaktionen | [email protected]

Hvad er din kommentar til Kommunens undersøgelse af valutalån?
Jeg er overrasket over omfanget. Da debatten rasede tidligere i år, fik man indtrykket af, at det måske kun var nogle få kommuner, der spekulerede i schweizerfranc. Og det, som I afdækker her, er, at omfanget jo er så stort, at vi er oppe på halvdelen af landets kommuner. Og det er et overraskende stort tal.

Hvad mener du om det?
Grundlæggende mener jeg ikke, at det offentlige skal spekulere for skatteydernes penge. Jeg synes, det offentlige skal forvalte skatteydernes penge med meget stor omhu og være meget varsom med at gå ind i spekulative forretninger. Og jeg troede egentlig, at det også var grundrytmen i kommunernes forvaltning. Men noget tyder på, når det er så mange kommuner, der aktivt spekulerer i schweizerfranc, så er det mere almindelig praksis. Og det er usundt.

Du bruger konsekvent ordet spekulation. Er det bevidst?
Vi ved jo allesammen, at når man tager lån i udenlandsk valuta, så er det spekulation. Det er for at få en marginal gevinst. Der er jo en helt klar sammenhæng mellem muligheden for gevinst og risiko. Og der kan man sige: Er det kommunernes opgave at jagte den sidste gevinstmulighed, velvidende at man jo også løber en risiko? Det synes jeg ikke, det er.

Kommunerne betragter det ikke selv som spekulation. De siger, at de er forpligtet til at få mest muligt ud af borgernes penge?
Men der er ingen tvivl om, at det er spekulation. Det er ligesom med private. De fleste mennesker har et realkreditlån i danske kroner. Og der har der jo fra tid til anden været store diskussioner om, hvorvidt man skulle anbefale private at optage boliglån i udenlandsk valuta. Det har mange været tilbageholdende med, fordi de ved, der ligger en ekstra risiko ved at gøre det, og fordi det indeholder et spekulativt element. Det er nøjagtig det samme, der gør sig gældende for kommunernes vedkommende.

Spiller det nogen rolle for dig, at kommuner i modsætning til privatpersoner forvalter andre menneskers penge?
Jeg synes, det er et skærpende element, at det er andres penge. Så længe man gør det for sine egne penge, så må folk næsten gøre, hvad de vil. For så vidt angår private, har vi alligevel brug for at have nogle lovregler, der siger, at deres pensionsopsparinger ikke må investeres for ensidigt. Der er for eksempel en grænse for, hvor stor en del af ens pensionsopsparing, man må placere i en bestemt aktie. Pengene skal spredes for at sikre mod for voldsom risiko. Og det er endda folks egne penge. Her taler vi om, at man sidder offentligt og forvalter andres penge. Der mener jeg, man skal vare sig for risikobetonede engagementer.

Hvidovre Kommune siger, at de har opnået en gevinst, som bliver brugt på velfærdsydelser til borgerne. Er det ikke et godt argument?
Man  kan sige, at det er heldigt i situationen. Men hvis de skal indkassere et tab, tror jeg, at mange af deres borgere i dag hellere havde set, at de ikke havde gjort det. Det er jo lidt den samme diskussion, som vi har i forhold til private, når det handler om fastforrentede lån og flexlån: Man kan lave mange regnestykker bagud i tiden, men hvis folk går fra hus og hjem, fordi de sidder i kortfristede lån, når statsrenten pludselig stiger voldsomt, så ville de alligevel have valgt sikkerhed fremfor at spare penge.

Så risikoen overstiger gevinstmuligheden?
Jeg sidder i lufthavnen og kigger på en reklame for invensteringsforeningen Skagen Fondene, der reklamerer med, at de siden ’98 har haft en vækst i deres aktieporteføljer, der ligger meget højere end verdensindekset. Betyder det så, at kommunerne nu skulle kaste sig over Skagen Fondene?
Når man kigger tilbage i historien, kan man selvfølgelig altid lave nogle beregninger på, hvor man har investeret og vundet. Nogle har så ramt rigtigt, og andre har ramt forkert. Det helt grundlæggende er, om vi mener, det er en kommunal opgave at løbe den risiko på borgernes vegne. Det mener jeg ikke, det er. Derfor må vi kigge på, om kommunerne fremadrettet skal lave denne her type spekulationsforretninger, eller om vi må sige, at det skal kommunerne holde sig fra.

Hvad betyder det konkret politisk?
Det betyder, at jeg vil tage den undersøgelse, I har lavet, med over til finansministeren og diskutere med ham, om ikke man skulle begrænse kommunernes mulighed for at lave spekulative forretninger, så kommunerne i højere grad kan koncentrere sig om det, de nu engang er sat i verden for: At sikre en opmærksomhed på servicen overfor borgerne frem for de her spekulative forretninger, som mange kommuner åbenbart er indblandet i.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet