Specialklassen er stadig nødvendig

Specialklassebørn inkluderes ikke ved bare at blive sat ind i en almindelig klasse. Udslusning lykkes kun nogle gange, og specialklassen er stadig en central base for mange elever, lyder erfaringerne fra skoleledere og lærere i ny undersøgelse fra EVA.

Anderledes

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

En gradvis overgang til en almenklasse er essentiel for, at en specialklasseelev reelt inkluderes og ikke bare er fysisk til stede. Og ofte skal der eksklusion til, før en elev kan betragtes som inkluderet. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA, som dokumenterer 311 skolelederes og en række læreres erfaringer med arbejdet med inklusion af specialklassebørn.

I cirka halvdelen af specialklasserne er der ingen elever, der bliver fuldt udsluset til almenundervisningen, og i hver fjerde specialklasse er der ingen elever, der deltager regelmæssigt. Umiddelbart kunne man konkludere, at inklusionen i så fald halter, men projektleder Signe Mette Jensen, der har lavet undersøgelsen, forklarer, at det langtfra er alle specialklasseelever, der kan inkluderes fuldt ud.

- Det, skolelederne og lærerne fremhæver, er, at specialklasserne fungerer som en base, hvor eleverne kan få den støtte, som de har brug for, så de kan klare sig i almenklasserne, siger Signe Mette Jensen fra EVA.

Eksklusion kan være nødvendig

Ideelt set indebærer visionen om inklusion, at der sker en udvikling i læringsfællesskaberne i almenklasserne, så elever fra specialklasserne inkluderes, forklarer Signe Mette Jensen.

Men undersøgelsen viser, at der i denne proces kan være tilfælde, hvor lærerne vurderer, at eleven har behov for måske helt at vende tilbage til specialklassen i en kortere eller længere periode. Det skyldes også, at eleverne ifølge skolelederne har mere komplekse vanskeligheder i dag end for fem år siden.

- Fuld udslusning fra special- til almenklasserne er ikke et mål i sig selv, fordi der altså er mange elever, der har det vanskeligt, og hvor der er god grund til, at de er i specialklassen, siger Signe Mette Jensen.

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet