Spark det offentlige bagi

Kommunerne skal markedsgøres og presses til endnu større fokus på omkostninger end i dag, siger økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Pas på med zombie management, advarer professor.

Styring

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Spild af samfundskroner. Det er konsekvensen, når kommuner og andre offentlige aktører fortsat udfører opgaver, som private kan løse til billigere penge, mener økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Han henviser til analyser fra Udbudsrådet, der viser besparelser på 15-20 procent og lige så tilfredse brugere, når private løser opgaven.

”Jeg synes virkelig, at kommunerne har udviklet sig positivt med hensyn til ledelse, med hensyn til effektiviseringer og bedst mulig brug af pengene, men der er stadig forskel på den kommunale verden og den private i forhold til, hvordan man bruger penge og omkostningsoptimerer. Der halter man altså stadig bagefter i kommunerne,” siger Brian Mikkelsen.

Professor Carsten Greve ved CBS advarer mod at tro, at man bare kan konkurrenceudsætte alt og så spare en masse penge.

”Jeg vil i hvert fald argumentere for, at kommunerne godt ved, at det ikke er så nemt. Derfor sker det heller ikke bare uden videre, for hvis det virkelig var så nemt at hive en besparelse hjem på 15-20 procent, så er jeg ikke i tvivl om, at kommunerne ville gøre det,” siger Carsten Greve, der blandt andet forsker i offentlig-privat samspil og offentlig ledelse.

’Zombie-New Public Management’

Han understreger, at forskningen generelt ikke er så skråsikker omkring besparelsespotentialet, som Udbudsrådets analyser ellers påpeger. Særligt fordi kommunernes helt store opgaver ligger inden for velfærdsområderne.

Carsten Greve ser det i det hele taget som problematisk, hvis politikere på automatpilot griber til udbud og markedsinstrumenter i form af eksempelvis mål- og resultatstyring som svar på alverdens problemer i det offentlige. Han henviser til den britiske politolog Patrick Dunleavy, der har brugt udtrykket ”Zombie-New Public Management” om netop denne måde at styre den offentlige sektor på. Patrick Dunleavy mener, at styringsmetoden har store svagheder i dag, hvor det offentlige i stigende grad har en kompleks styringssituation med mange aktører og samarbejdskonstruktioner.

Brian Mikkelsen har dog svært ved at se, hvorfor man ikke skulle kunne bruge mange af de samme instrumenter i kommunerne som i det private.

”Tror man, at det er sværere at styre Holbæk Kommune i forhold til Danfoss, der har aktiviteter i måske 100 lande og som har flere ansatte end i Holbæk?” spørger han retorisk.

Han mener, at der skal skub i udviklingen. 

”Den offentlige sektor skal have et spark bagi. Det har den fået løbende, og derfor er der sket utroligt meget positivt i den offentlige sektor ledelsesmæssigt. Men der mangler stadig nogle spring frem,” siger Brian Mikkelsen.

Mister motivationen

En del af sparket mærker kommunerne med regeringens krav om, at 31,5 procent af kommunernes opgaver i 2015 skal i udbud til private. Her ser man lidt af trækket ved det zombie-agtige, mener Carsten Greve, for da kommunerne først nåede et mål, blev det blot sat op til et nyt og højere mål.

”Det kan man godt gøre i et stykke tid, men det bliver folk også trætte af og mister ligesom motivationen,” fortæller Carsten Greve.

Det bedste eksempel på zombie management ser han dog i regeringens seneste forslag om at nedlægge regionerne, fordi der her er tale om en beslutning af meget stor og principiel karakter.

”Pointen er, at man griber til autopiloten og siger, at vi må have mere marked og flere bestyrelser ind. Så skal de bare definere en driftsopgave, og så er alting løst. Det kan godt blive lidt zombie-agtigt,” mener han.

Europæisk udvikling

Hele bølgen med new public management som styringsredskab i det offentlige har været anvendt siden 1990’erne i Danmark, ligesom det også har været det i resten af Europa. Tendensen går dog i flere retninger. På den ene side er flere lande ved at gå væk fra bare at lave udbudsrunder til i højere grad at indarbejde partnerskaber. Det var også tilfældet for Storbritannien en række år tilbage, men efter konservative David Cameron sidste år dannede ny regering, ser det ifølge Carsten Greve ud til, at man igen lægger op til mere konkurrenceudsættelse.

Også i Danmark har VK-regeringen arbejdet hårdt for flere partnerskaber. Men udviklingen er ikke gået nær så hurtigt, som forventet af regeringen. En del af årsagen har været en lidt jomfruelig tilgang til partnerskaberne fra de offentlige myndigheders side, oplever Brian Mikkelsen.

OECD ser nye tider

Ifølge en rapport af verdenshandelsorganisationen OECD sidste år er der også i flere lande begyndt at ske en langsom tilbagerulning af New Public Management-styringen. Titlen på rapporten er i sig selv ganske sigende med formuleringen ”Public Administration efter ’New Public Management ’”.

Brian Mikkelsen tror på, at de danske kommuner fremadrettet vil blive mere markedsgjorte med et nødvendigt fokus på omkostningerne.

”Jeg tror, at tendensen vil være, at flere og flere markedsmekanismer vil træde i kraft i kommunerne, fordi nød lærer nøgen kvinde at spinde. For uanset hvem, der kommer til magten, så vil der være knappe ressourcer i den kommunale verden,” siger han.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet