Spar en million milliard!

Det skorter ikke på lovning og gode råd om, hvordan digitalisering i kommunerne nærmest egenhændigt kan redde velfærdssamfundet. Direktør Peter Pietras har været med i digitaliseringsprocessen i de sidste to årtier, og han mener, at bolden ligger på statens banehalvdel.

Digitalisering

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Det Digitale Råd fortalte i starten af februar, at kommunerne kan spare seks milliarder kroner på digitalisering. Den blev toppet af Center for Digital Forvaltning, der kort efter fortalte, at kommunerne kan spare ni milliarder. Og det er bare februars rapporter om den offentlige guldgrube, der ligger i digitaliseringen. 

Direktør i Odense Kommune og formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor Peter Pietras er enig i, at fremtidens velfærdssamfund skal bygges på digitalisering. Men han efterlyser også realisme i debatten:

”Vi er ikke en flok fjolser, der ikke vil tage de besparelser, hvis de er der. Det er blandt andet Microsoft og KMD som en del af Det Digitale Råd, der er ude og sige, at nu skal kommunerne bare i gang, uden at de anviser veje. Det tror jeg, at nogle kommuner synes er en smule irriterende,” siger Peter Pietras. 

Fra forskellige poster i staten og universitetsverdenen har han fulgt tæt med i digitaliseringen af den offentlige sektor de sidste tyve år. 

”Selvfølgelig kan vi gøre det bedre, men vi kan ikke gøre det så mange milliarder bedre, som der bliver lagt op til, før Folketinget spiller med,” siger Peter Pietras.

Drop papirbeskyttelsen

Han har været medforfatter på et debatoplæg fra Dansk IT om digitaliseringen af det offentlige. Hovedbudskabet handler om, at Danmark skal udvikle sig fra et industriland til et digitaliseret land. Fra i-land til d-land.  

Ifølge ham venter kommunerne i øjeblikket på staten og lovgiverne til at tage de nødvendige skridt, før digitaliseringsmilliarderne kan begynde at rulle. Det kræver nemlig investeringer, og før nogen kommuner vil investere, skal der laves nogle ordentlige businesscases, der sort på hvidt viser vejen og sandsynliggør de store besparelser. Og før de businesscases kan laves, skal kommunerne have lov til at droppe papirløsningerne og lave obligatorisk digital med- og selvbetjening. 

”Folketingets politikere tænker stadig i-lands tænkning, når de mener, at alt også skal kunne ordnes på papir for de svages skyld. Det er tankegangen om, at de svage får det nemmere, hvis det foregår på papirblanketter. Men hvornår har et A4-ark fået en blind til at se? Hvis man gennemfører obligatorisk digital selvbetjening, får man tværtimod flere ressourcer til medbetjening af de borgere, som har problemer,” fortæller Peter Pietras.

I dag er udfordringen anderledes end for ti-femten år siden. Dengang plukkede man de lavthængende frugter, og det var effektiv digitalisering, hvis man kunne downloade og printe blanketter fra en hjemmeside, fortæller Peter Pietras. 

Forventer ikke flere penge 

I dag hænger frugterne lidt højere, og det er de komplicerede kommunale systemer, der involverer flere parter og skønsmæssige afgørelser. 

”Tag for eksempel boligstøtte. Her skal en sagsbehandler ud fra en meget kompliceret lovgivning vurdere, om man er berettiget. Det er i-lands­tænkning, at folk skal sidde og vurdere små sager på den måde. Sådan ville man ikke gøre det i dag,” siger han.

Det offentlige har oplysninger om, hvor folk bor, hvor store deres boliger er, og hvor meget de tjener. 

”Hvorfor sammenkører vi ikke oplysningerne og sender boligstøtten direkte til dem, der er berettigede, i stedet for at de skal søge først. Det ville også være meget mere socialt retfærdigt. Vi har set flere eksempler i kommunerne på, at de svageste ikke får deres støtte, fordi de ikke kan overskue at søge. De stærke skal jo nok få raget til sig,” siger Peter Pietras, der afslutter med et atypisk opråb fra den kommunale sektor:

”Det handler ikke om penge. Vi forventer ikke at få flere penge. Vi vil bare gerne have Folketinget til at give os nogle bedre lovmæssige rammebetingelser for at hjælpe borgerne bedre og mere effektivt.”

 

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet