Sorte huller i statistik om handicappede

Statistikkerne skal forbedres, hvis vi skal have overblik over udviklingen på handicapområdet. Ikke mindst hvorfor udgifterne stiger. 

Social

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Ingen ved reelt, hvor mange handicappede borgere i Danmark, der modtager kompenserende støtte og andre tilbud fra det offentlige. Det skaber store huller i vores viden, når diskussionen falder på de seneste års stigende udgifter på området.

”Man kan ikke bruge den statistik, vi har nu, til at belyse, om udgifterne stiger, fordi der er flere borgere, der har brug for støtte. Eller om udgifterne stiger, fordi de enkelte personer bliver mere krævende og dermed har brug for flere typer service,” siger Steffen Hougaard, økonom og fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Problemet er, at statistikkerne på området gøres op efter, hvor mange der får tildelt de forskellige typer handicapkompenserende ydelser, som optræder i serviceloven. Det kan blandt andet være botilbud, beskyttet beskæftigelse eller hjemmehjælp. 

Men da en person eksempelvis både kan modtage hjemmehjælp og være i beskyttet beskæftigelse, vil vedkommende kunne tælle med flere gange. På den måde slører statistikkerne det reelle antal modtagere af handicapkompenserende tilbud og ­ikke mindst udviklingen i antallet af modtagere.

Steffen Hougaard har forsøgt at komme bag det statistiske slør for at give et bud på, hvor mange modtagere, der var i 2010. Han vurderer, at de lige over 110.000 tilbud om blandt andet botilbud, beskyttet beskæftigelse, socialpædagogisk bistand og hjemmehjælp, kommunerne ydede sidste år, gik til omkring 90.000 borgere.

”Det er, hvad jeg vil kalde et kvalificeret slag på tasken, når man vover pelsen og lægger tallene sammen og så ­efter bedste evne korrigerer for mulige dobbelttællinger,” siger Steffen Hougaard.

Personnumre afgørende

Men om der er kommet flere eller færre borgere, der får støtte, det tør Steffen Hougaard ikke på samme måde vurdere. 

”Reelt ved vi jo ikke, om det er 10 eller 90 procent af modtagerne, der får flere forskellige typer støtte,” siger Steffen Hougaard. 

Han anbefaler derfor, at man får etableret en ny statistik, hvor modtagerens cpr-nummer registreres for de forskellige ydelser. Så kan man uden videre få overblik over, hvor mange modtagere der er, og hvor mange der modtager flere forskellige typer ydelser.

”Det er ikke kun et spørgsmål om, at det kan have analytisk interesse for os statistikere i Danmarks Statistik, men fordi det har en praktisk betydning, når der skal træffes beslutninger på området. Det, jeg tænker på, er, hvad statistikkerne kan bruges til,” siger Steffen Hougaard.

Det vil ifølge ham ikke kun være en fordel for de statslige myndigheder, som skal danne sig det brede overblik over den landsdækkende udvikling. Men også for den enkelte kommunes mulighed for at få et klart billede af de lokale forhold og sammenligne sig med andre kommuner.

Stærk hånd nødvendig

Statistik baseret på personnumre kræver imidlertid en ny procedure for indsamling og dermed registrering i kommunerne. Og det vil uundgåeligt komme til at koste nogle ressourcer, i hvert fald på den korte bane.

De enkelte sagsbehandlere skal starte med at lave et stykke grundarbejde, der ikke er lavet før, forklarer Steffen Hougaard.

Når det først er overstået, skal systemet blot ajourføres, og til gengæld slipper man for at udfylde de indberetningsskemaer, som Danmarks Statistik nu sender ud. Og, påpeger Steffen Hougaard, da det kun drejer sig om relativt få sager, så vil arbejdsbyrden være derefter.

”Jeg ved godt, det ikke er nemt at komme og bede kommunerne om at lave nye ting i de her pressede tider. Det kræver, at der sidder nogen med en stærk hånd og siger, at sådan skal det være,” siger Steffen Hougaard, og peger på KL samt Social- og Finansministerierne som dem, der kan træffe den beslutning.

”Som statistiker, der sidder og arbejder med de her ting dagligt, kan jeg kun anbefale, at man får det gjort. Man vil kunne vinde så mange flere nyttige oplysninger ved det,” siger Steffen Hougaard. 

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet