Sorøs bankbog er mere end slunken

Over syv procent skred budgettet med i 2009, og Sorø topper dermed listen over kommunerne med de største budget overskridelser. En stor del skyldes ifølge kommunen selv regeringens sanktioner i 2008.

Økonomi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Sorø kom ud af 2009 med blodrøde tal på bundlinjen. Budgettet skred med omkring 80 millioner kroner svarende til syv procent på de almindelige serviceudgifter, og kommunen endte med et overtræk på knap 75 millioner kroner. 

Økonomidirektør Søren Ole Sørensen lyder heller ikke hverken overrasket eller begejstret for at få en journalist i røret og skulle forklare, hvad der er gået galt. Han kan tallene i hovedet.

53 millioner kroner skred forbruget til ældre, udsatte børn og unge samt handicappede. Hertil skal lægges 37 millioner kroner, som blev overført fra 2008 til 2009 decentralt i institutionerne. Et beløb, som ikke er med i budgettet, men som tæller i regnskabet, fordi stort set alle penge blev brugt i 2009.

Opsparing frigivet i 2009

”Vi førte finansministerens påbud om at holde os strengt til budgettet i 2008 videre ud på vores institutioner. Vi sagde til dem, at de kunne bruge deres budget for 2008, og frøs de midler fast, de havde overført fra 2007. Det betød, at ingen turde bruge mere, end de havde i budgetterne, og i stedet overførte midlerne til 2009,” siger Søren Ole Sørensen.

Og da der med udgangen af 2008 ikke længere var den samme trussel om straf ved at overskride budgettet, blev der brugt løs af pengene. Og ved årets udgang var 36 ud af de 37 millioner kroner givet ud.  

Søren Ole Sørensen bekræfter, at kommunen sikrede sig, at budgettet holdte sig inden for den ramme, der var indgået med økonomiaftalen for 2009. Men han afviser, at de store budget­overskridelser skulle være et resultat af, at man bevidst har sat en for lav ramme på nogle områder for at presse udgifterne ned. Tværtimod er forbruget i 2008 forsøgt fastholdt i 2009.

Halv pris på anbringelser

Men i 2008 var forbruget eksempelvis udsatte børn og unge på over 90 millioner, mens der kun blev afsat omkring 73 millioner til området i 2009. Det skyldes ifølge økonomidirektøren, at man ved årets afslutning var blevet overrasket af et skred på 20 millioner på området. Det samme skete i mindre omfang på ældreområdet.

Men nu skulle der være kommet styr på især udgifterne, og budget 2010 ser ifølge Søren Ole Sørensen på nuværende tidspunkt ud til at holde. Det er især på området for udsatte børn, kommunen har lavet omfattende besparelser for at få økonomien til at hænge sammen.

”Vi har kigget på nogle af vores anbringelser og foranstaltninger. Så har vi simpelthen sagt, at vi ikke har råd til nogle tilbud længere, og er nødt til at lave nye tilbud. Så nogle tilbud er halveret i udgift, mens andre nu kun er på en fjerdedel af, hvad vi gav før,” siger Søren Ole Sørensen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet