Sønderborg sparer formue på transport

Som den første kommune i landet har Sønderborg samlet alt transportansvar på ét sted. Dumme fejl er opdaget, service niveauet er harmoniseret og stordriftsfordele høstet. De nye tiltag gav sidste år fem millioner kroner i besparelse.

Kørsel

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Mens den ene leasede bil havde kørt færre kilometer end kontraktens maksimum, så tikkede ekstraregningen ind for en anden, der havde kørt for mange kilometer. Det har blot været en af flere øjenåbnere for Sønderborg, der som den første kommune i landet har samlet ansvaret for alle køretøjer og al kørsel i ét transportkontor.

”Transport har hele tiden været sådan et nødvendigt onde, der ikke har været fokus på, men isolerer man det og begynder at pille det fra hinanden, så er det ufatteligt mange penge,” siger projektleder Frank Jørgensen.

Ærgerlige penge

I Sønderborg løber udgifterne til transport på årsbasis op på et sted mellem 90 og 100 millioner kroner, når man udelukkende ser på den købte transport samt den offentlige trafik. De nye tiltag har ført til, at der over det sidste år er målt besparelser på fem millioner kroner.

Ekstraregningen til de leasede biler opstod, fordi man leaser en bil med et bestemt kilometerforbrug per år. Kører man flere kilometer end fastsat, skal man betale ekstra for de resterende kilometer. Man får derimod ikke penge tilbage for de kilometer, som en bil har kørt for lidt.

”Der er som oftest flest biler med underkørte kilometer, men selv om overkørte biler er et fåtal, så er det hammer­ærgerlige penge at sende af sted, når man afleverer den,” siger Frank Jørgensen.

Det sørger transportkontoret i dag for at undgå.

Ensretter serviceniveau

I alt har Sønderborg omkring 800 køretøjer, når alt, der kan rulle og trille, tælles med. 

Hidtil har visitering, registrering og koordinering af kørsel af disse biler foregået decentraliseret i de enkelte institutioner og forvaltninger. Ydermere er Sønderborg sammenlagt af syv forskellige kommuner, så praksis har været meget forskelligartet.

”Det betyder, at vi har haft syv forskellige måder at tolke lovgivningen, som vi visiterer efter, og vi har haft syv forskellige serviceniveauer, og det forsøger vi at strømline nu,” siger Frank Jørgensen.

Selv om det for nogle borgere har betydet dårligere service og har givet lidt protester, så er det ikke borgernes reaktion, der har overrasket Frank Jørgensen mest i forløbet.

”Den største overraskelse i det her forløb har egentligt været, hvor svært det har været at få strømlinet syv kommuners holdninger til det at være et større fællesskab,” fortæller han.

Flere ser på transport

Mange afdelinger har været bange for at få frataget opgaver, og det har gjort det svært at få en dialog i gang med de decentrale led. Men der er mange penge at hente decentralt. Eksempelvis har transportkontoret fundet besparelser for 150.000 kroner i en børnehave for multihandicappede børn.

Frank Jørgensen er ikke i tvivl om, at mange kommuner i dag sidder med de samme udfordringer med uhensigtsmæssige koordineringer af kørsler, overkørte leasingbiler og uensartede serviceniveauer.

”Det er et generelt problem ude i kommunerne, og det kan vi også mærke, fordi der er mange kommuner, som retter henvendelse til os,” siger Frank Jørgensen.

Blandt andre Varde har kontaktet Sønderborg for at høre om erfaringerne.

”Jeg mener helt klart, at der er et potentiale inden for transport, og en af de ting, vi kigger på, er at oprette et kørselscenter,” siger udviklingschef i Varde Jørgen Nielbæk.

Men arbejdsgruppen i Varde kigger også mod nord til Herning for at se, hvordan man her bruger it til at styre hele logistikken på transportområdet. Snart vil såvel direktion som økonomiudvalg i kommunen blive præsenteret for et oplæg med forslag til ændringer på transportområdet som led i bestræbelser på effektiviseringer.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet