Sønderborg bekæmper sygefravær med it

Sønderborg Kommune har som den første organisation i Danmark netop taget nyt elektronisk værktøj i brug i kampen mod sygefravær

LEDELSE

Af Redaktionen | [email protected]

Sidste år valgte Sønderborg Kommune at sætte særligt fokus på at nedbringe sygefraværet internt kommunen. Et af de tiltag, der er blevet indført, var obligatoriske sygefraværssamtaler ved 1., 5., 14. og 28. sygedage.

Samtidig fik HR-konsulent Bente Blenstrup Madsen til opgave at have særligt fokus på kompetenceudvikling af ledere og kulturen omkring fravær og tilstedeværelse.

- Jeg startede ud i forvaltningerne Børn og Uddannelse og Social og Sundhed, hvor jeg deltog i chefmøderne. Det viste sig, at det, der var brug for, var et redskab, hvor lederne automatisk bliver mindet om, hvornår det er tid til f.eks. fem-dages samtalen, fortæller Bente Blenstrup Madsen.

Sikre gennemsigtighed
Sygefraværsværktøjet er en del af Musskema.dk, som rigtig mange kommuner bruger, og som ledere og medarbejdere kender i forvejen. Redskabet kan også sættes op til at monitorere drypvist fravær hvis en medarbejder f.eks. er fraværende fem gange i løbet af tre måneder.

- Dialogværktøjet er også med til at sikre gennemsigtighed omkring de aftaler, der indgås. Både chef og medarbejder får automatisk tilsendt referater fra samtalerne, og på den måde kan vi undgå misforståelser og glemte aftaler, siger Bente Blenstrup Madsen.

Det nye dialogværktøj om sygefravær tages i brug i et pilotprojekt i forvaltningen Social og Sundhed, der også var dem, der kom med ideen til at udvikle værktøjet under Musskema.dk.

- Vi evaluerer resultatet i starten af 2013, og regner med at tage dialogværktøjet i brug i hele Sønderborg Kommune til foråret 2013, siger HR-konsulent Bente Blenstrup Madsen.

krn

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet