Socialministeren ønsker forhøjet loft for tabt arbejdsfortjeneste

Regeringen tager fat i endnu et lille hjørne af regeringsgrundlaget og fremsætter lovforslag, der hæver loftet over tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et handicappet barn hjemme.

Social

Af Morten Uhrenholdt | [email protected]

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) er klar med et lovforslag, der igen skal gøre det muligt for forældre til et alvorligt sygt eller handicappet barn selv at passe barnet uden at det er alvorligt økonomisk belastende. Det loft, den tidligere regering indførte, bliver hævet med næsten 8.000 kroner.

”Det gør vi for at rette op på et af de områder, hvor den tidligere regering pressede Danmark i en forkert retning. Det er et vigtigt forslag. Det er selvfølgelig et vigtigt forslag først og fremmest for de mennesker, som har et sygt eller handicappet barn. De får nu bedre chance for at tage vare på barnet, uden at de bliver slået ud af kurs økonomisk,” sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) på sidste uges pressemøde.

Tages fra satspuljen

Det nuværende loft er på 19.613 kroner (i 2011) for den månedlige ydelse. Det vil regeringen hæve til 27.500 kroner.

Landsforeningen LEV er naturligvis glade for regeringens tiltag. Tidligere har landsformand Sytter Kristensen dog udtrykt ærgrelse over, at pengene nu skal findes via satspuljen frem for på finansloven. Samtidigt opfordrede hun til at holde øje med pengene.

”Jeg håber sandelig, at der er nogle, som holder øje med, at de 130 millioner kroner, som kommunerne nu får som bloktilskud, også rent faktisk går til formålet. Det må da være et minimum, når det nu er satspuljen, som skal betale,” siger Sytter Kristensen.

Lovforslaget skal nu gennem den sædvanlige procedure i Folketinget. Regeringen stiler mod, at den nye lovgivning får virkning fra ­­1. juli 2012.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet