Socialminister: Højere faglighed vil sænke kommunernes udgifter

Benedikte Kiær (K) afviser, at stramningen af økonomien på socialområdet modarbejder lovgivningens krav og intentioner. Det er svag faglighed, der skaber problemer – ikke økonomi, mener hun. 

Udsatte børn

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En styrket faglighed. Sådan lyder socialminister Benedikte Kiærs svar på, hvordan kommunerne skal komme igennem de udfordringer, de står med på det specialiserede socialområde. En styrket faglighed i sagsbehandlingen og højere kvalitet i de indsatser, der sættes i værk for at afhjælpe borgernes problemer.

Det vil ikke bare sikre borgeren en bedre hjælp og støtte, men også spare kommunerne for penge.

”Når en kommune for eksempel ikke laver det rigtige match for en borger i første omgang, så kan det betyde efterfølgende tillægsydelse, som kan få budgettet til at skride. Det kan meget bedre betale sig at sikre, at borgeren får det rigtige tilbud fra starten. Og hvis man har en høj kvalitet i indsats på tilbuddet vil man kunne ende i den heldige situation, at borgeren får det bedre og skal have en mindre indgribende foranstaltning,” siger ministeren.

Foråret og sommeren bød på omfattende kritik af en række kommuner for af økonomiske hensyn ikke at gribe ind i forhold til udsatte børn. Socialministeren fulgte mediestormen op med at lade Ankestyrelsen undersøge forholdene omkring de konkrete sager. Og undersøgelsens resultat bekræfter hende i, hvad der er det centrale problem.

Økonomi ikke afgørende

”Jeg synes det er værd at hæfte sig ved, at økonomiske hensyn ifølge undersøgelsen ikke har været afgørende. Men der er nogle ting, som går igen i kommunerne i forhold til problemer med fagligheden i sagsbehandlingen,” siger Benedikte Kiær.

Hun peger på, at netop behovet for en styrket faglighed allerede er imødekommet med en række initiativer om blandt andet efteruddannelse af sagsbehandlere, et kursuskatalog for diplomuddannelse og en masteruddannelse i udsatte børn og unge. Og så har Barnets Reform styrket Ankestyrelsens mulighed for at tage sager op af egen drift.

Men mange kommuner har tilsyneladende svært ved at ramme balancen mellem økonomien og lovgivningens krav. Trækker krav fra Socialministeriet og Finansministeriet ikke i hver sin retning?

”På ingen måde. Vi skal have et fokus på, hvordan man kan gøre tingene bedre for at få en højere kvalitet i indsatsen. Øget faglighed kan gøre indsatsen billigere.”

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet