Slut med social støtte for Nils Bernstein

Det koster København dyrt, at regeringen vil afskaffe det berygtede kriterium, som gav hovedstaden støtte for nationalbankdirektøren som socialt udsat.

Udligning

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

København kommer til at vinke farvel til adskillige millioner kroner, når regeringen og oppositionen når til enighed om en ny udligningsordning. Helt centralt står den delvise afskaffelse af det kriterium i ordningen, der – som Kommunen har påvist – gav hovedstaden social støtte for boliger, hvor der bor ressourcestærke mennesker som nationalbankdirektør Nils Bernstein.

Det har store økonomiske konsekvenser for de større byer. Samtidig kan det vise sig som en joker i de politiske forhandlinger.

”Der er lagt op til, at de dele af det kriterium kun skal gælde for landdistrikter og byer med under 5.000 indbyggere. Det vil være med til at fjerne penge fra de store bykommuner og kanalisere dem over til de mindre kommuner i yderområderne,” siger Kurt Houlberg, programchef ved AKF.

Politisk joker

For København er det kriterium afgørende for, at kommunen kommer til at afgive 240 millioner kroner. Hvis man i stedet vælger en model, hvor kriteriet fastholdes, ville kommunen vinde 6 millioner kroner. Regeringen vil ikke overraskende finde sikker støtte til den første model hos Venstre og Konservative.

Men da grænsen på de 5.000 indbyggere er fastsat ud fra et ’skøn’, er der åbnet op for, at grænsen kan flyttes under de politiske forhandlinger. Ved at sætte den højere kan man eksempelvis fortsat lade kriteriet gavne Gentofte og Frederiksberg, men ikke København, Aarhus og Odense.

”Vi mener i udgangspunktet, at de 5.000 indbyggere er det rette niveau. Men vi er også opmærksomme på, at det kan være noget af det, der er relevant at få snakket igennem under forhandlingerne,” siger SF’s kommunalordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet