dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Sløsede ministerier retter ind

Sløsede ministerier retter ind

Siden Rigsrevisionens kritiske rapport har Undervisningsministeriet og Socialministeriet taget formaningerne til sig. Men en broget vifte af støttede projekter gør resultatstyring svær, mener de.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Undersøgelsen fra Rigsrevisionen af den statslige tilskudsforvaltning viser, at nogle ministerier har haft særligt svært ved at sikre, at deres tilskudsmidler bruges fornuftigt. I Social- og Integrationsministeriet har der manglet klart opstillede mål for hvert fjerde tilskud, de har ydet. Og kun i ét tilfælde har tilskudsmodtageren lavet korrekt forvaltningsrevision, altså fået en revisor til at tjekke deres håndtering af tilskuddet for at se, om pengene er brugt effektivt og sparsommeligt. Socialminister Karen Hækkerup (S) tager Rigsrevisionens ord alvorligt, men påpeger også, at det er komplekst at vurdere, om tilskudsmidler opnår det, de skal.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier