Skybrudsprojekter til 150 mio. på Frederiksberg

Nye store frederiksberg- projekter for klimatilpasninger er på tegnebrættet. Kommunen overvejer blandt andet flere opsamlingsbassiner

KLIMA- OG MILJØKRISEN

Af Redaktionen | [email protected]

Frederiksberg Forsyning lægger op til trecifrede millioninvesteringer i udbyggede kloakker som konsekvens af de seneste par års skybrud med efterfølgende oversvømmelser samt udsigten til mere permanente klimaændringer.

Bestyrelsen i Frederiksberg Kloak A/S har vedtaget, at kloaksystemet i området ved pladsen Femte Juni Plads skal udvides med såkaldte bassinledninger - overdimensionerede ledninger, der kan opsamle store mængder regnvand. I forvejen har Frederiksberg to store opsamlingsbassiner.

- Femte Juni Plads er valgt, fordi det ligger højest af de områder, der bliver belastet ved store regnskyl. Vi kan aldrig gardere os 100 procent mod oversvømmelser ved helt ekstreme skybrud, men vi kan forebygge og forsøge at begrænse skaderne. Og ved at opsamle og tilbageholde vandet hér mindsker vi risikoen for, at vandet løber videre og øger problemerne i de områder, der ligger længere nede i systemet, siger Nils-Ole Heggland (C), formand for Frederiksberg Kloak A/S samt Drifts- og Forsyningsudvalget.

Store investeringer
Den anslåede pris er cirka 50 millioner kroner, som indregnes i taksterne over 75 år, og flere store projekter i samme prisklasse er i kikkerten.

- Vi overvejer blandt andet flere opsamlingsbassiner, og det er nødvendigt med et tæt samarbejde med København, hvis vi skal løse problemerne fx i Vodroffsvej-området, der oplevede store oversvømmelser sidste sommer. Vores vand løber videre til Nørrebro og Vesterbro – vandet kender jo ikke til kommunegrænser, siger Nils-Ole Heggland.   

Klar om to-tre år
Projekteringsarbejdet ved Femte Juni Plads går nu i gang. Teknikere skal blandt andet undersøge, om bassinledningerne kan anlægges med en boret løsning, så det bliver muligt at undgå en del opgravninger og dermed at mindske generne for beboere i området.

Opgaven ventes udbudt mod slutningen af året, og selve anlægsfasen vil vare cirka to år. Dele af de nye ledninger vil dog kunne anvendes, inden det samlede projekt er gennemført.

Projektet sker som en af flere udløbere af det igangværende samarbejde om en klimatilpasningsplan mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning. Andre tiltag er, at husejere og boligforeninger kan spare penge, hvis de ændrer belægningen og belaster kloaksystemet mindre.

Læs mere på www.frb-forsyning.dk og www.frederiksberg.dk under Borgerservice/Affald & Miljø.

 

tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet