Skulderklap for kommunal integration

Nuuradiin Hussein og Frank Nielsen modtog den nystiftede Kempler Pris for at udføre en særlig indsats for unge med anden etnisk baggrund i Aalborg Kommune.

Navne

Af Sine Riis Lund | [email protected]

De er to individuelle ildsjæle, men ved at samarbejde på tværs har de formået at rykke adskillelige milepæle for unge af anden etnisk baggrund, der bevæger sig på kanten af en kriminel løbebane i Aalborg Øst.

Derfor har Frank Nielsen, leder af fritidshjemmet Smedegaarden, samt socialrådgiver og forebyggende medarbejder ved Aalborg Kommune, Nuuradiin Hussein, netop modtaget Kempler Prisen. En pris, der er blevet stiftet i år, og som blev uddelt på Kempler Instituttets 30 års jubilæumskonference.

Susanne Broeng, der er direktør for Kempler Instituttet, begrundede valget af de to med, at de har gjort et ekstraordinært arbejde for de unge, og at de har udvist et teamsamarbejde ud over det sædvanlige.

Mens Frank Nielsen står for kontakten til de unge inde på selve fritidshjemmet, så møder Nuuradiin Hussein de unge på gaden, i fodboldklubben og på skolen.

”Ved det her samarbejde har vi skabt en meget vigtig kontinuitet for de unge, og vi har kunnet lave en bred forebyggende indsats. Uanset hvor de unge er, så står der en voksen til rådighed, og det er voksne, som er enige om, hvad der skal gøres,” forklarer Nuuradiin Hussein.

Flere i fritidsjobs

De to ildsjæle har blandt andet oprettet et projekt om fritidsjobs. En gang om ugen kunne de unge komme og eksempelvis få viden om, hvor man søger fritidsjobs på internettet, og hvordan man skriver en jobansøgning. Dernæst gik Frank Nielsen og Nuuradiin Hussein bogstaveligt talt ud og bankede på hos lokale virksomheder og fortalte om de unge, og hvilke kurser de havde gennemgået. I dag kan de tælle til omkring 59 unge, som det er lykkedes at få i fritidsjob som opvasker, servicemedhjælper eller andet. 

Prisen er givet til netop de to, fordi de også har udvist mod og ihærdighed til at gå egne veje og ikke kun holde sig inden for de traditionelle kommunale rammer.

”Vi har sagt til os selv, at vi ikke kun vil forholde os til de opgaver, som vi har fået udstukket af kommunen. Så snart vi fornemmer, at der er behov for et bestemt tiltag, så forsøger vi at realisere det, men selvfølgelig i et samarbejde med kommunen,” siger Nuuradiin Hussein.

De har kontakt med en langt bredere kreds end de unge, der er blevet kriminelle, fordi de i høj grad også forsøger at spotte, hvem der kan være på vej ud i en glidebane. Netop den tidlige voksenkontakt til denne gruppe af 

unge ser Nuuradiin Hussein gerne bredt ud i kommunerne. 

”Der snakkes utroligt meget om de her unge, men det føles som om, at der er for få voksne, der rent faktisk kommer ud og taler med dem.”

Men taler med de unge, det gør Frank Nielsen og Nuuradiin Hussein i høj grad, og derfor har de fået Kempler Prisen som inspiration til andre kommunalt ansatte.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet