Skifergas skal til debat

Statens principielle tilladelser til, at kommuner i Nordjylland og Nordsjælland kan se på muligheder for at bore efter skifergas, skal højere op på dagsordenen, mener lokal miljøorganisation

ENERGI

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Vejen mod vækst og arbejdspladser eller et stort miljøproblem, der død og pine skal undgås. Holdningerne til udvindingen af skifergas er mange, og selv om stillingtagen til skifergas uomgængeligt bliver et af de vigtigste lokalpolitiske temaer i de nordsjællandske og nordjyske kommuner, som er udvalgt efter geologiske kriterier til undersøgelser af, om der findes store mængder naturgas i undergrunden. 

Men alligevel har et højt antal lokalpolitikere og borgere aldrig hørt om skifergas – og de har derfor brug til at få argumenterne for og i mod præsenteret. Det mener en række borgere i Nordsjælland, som derfor har inviteret til et skifergas-folkemøde, hvor konsekvenserne af skifergas-satsninger skal diskuteres.

- Erfaringen fra Nordjylland er, at der ikke er nogen langstrakt debat forbundet med at gå i gang med at bore efter skifergas. Vi vil gerne sætte argumenterne for og imod op mod hinanden for at skabe en debat, siger Carsten Cederholm, der er miljøplanlægger og en af initiativtagerne til folkemødet om skifergas.

Råbe lidt op
Han forklarer, at folkemødet er tænkt som et demokratiprojekt, hvor forskellige perspektiver får plads til at blive hørt. Bl.a. er energiselskabet TOTAL og GEO, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed, inviteret til folkemødet.

- Hvis ikke der er nogen, der råber lidt op, bliver det ikke et tema i hele valgkampen – og så skal de nyvalgte politikere lige pludselig til at tage stilling til noget, de aldrig har hørt om før, siger Carsten Cederholm, som selv ikke går ind for fremtidige boringer.

- Personligt er jeg meget stærk modstander af, at vi går i gang med skifergas i Danmark. Så jeg håber selvfølgelig, at det kommer miljøet til gode at vi tager dialogen, og kan veje risici i forhold til grundvand og miljø op mod eventuelle arbejdspladser, siger han.

Bedre oplyst
I Frederikssund Kommune hilser formand for teknik- og miljøudvalget Morten Skovgaard (V) initiativet velkomment.

- Jeg synes da afgjort, at det er godt, at man får startet sådan en debat op, så man kan forholde sig til det og får indsigt i, hvad det overhovedet handler om og får set nogle andre perspektiver. Det er ikke altid, at den slags information kun skal udgå fra kommunen, siger han og erklærer sig ”helt givet enig i”, at skifergas kan blive et meget stort tema fremadrettet.

– Jo bedre oplyst både eventuelt kommende berørte borgere, men også borgere helt generelt - og ikke mindst byrådet -, som det nu kan lade sig gøre, inden man skal træffe sådan en beslutning desto bedre.

Hvor godt føler du dig selv klædt på, som det er nu, til at kunne træffe en beslutning om skifergas?

Lad mig sige det sådan, at jeg håber at være væsentligt bedre klædt på den dag, vi evt. skal træffe en beslutning, end jeg er i dag. Jeg ville ikke være i stand til at træffe en kvalificeret beslutning i dag. Afgjort ikke, siger Morten Skovgaard, som ikke selv har mulighed for at deltage i skifergas-folkemødet

 

Netværket, som planlægger folkemødet, er startet på initiativ fra Frederikssund Klimaforening i samarbejde med beboere fra en række kommuner i Nordsjælland.
Folkemødet afholdes lørdag den 11. maj kl. 14:00 i Kulturhuset Klaverfabrikken, Fredensvej 12A i Hillerød.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet