SKI omgår udbudsregler

Nyt køkkenudstyr skal købes ind til kommunen. Skal der bestilles direkte ved en leverandør eller først laves miniudbud? På en række af SKI's rammeaftaler er valget op til kommunerne selv. Fremgangsmåden er ikke i orden.

Indkøb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Ifølge Konkurrencestyrelsen, der rådgiver og kommer med retningslinjer om udbud, er en model med frit valg ikke i overensstemmelse med udbudsreglerne.

”Man skal på forhånd have gjort sig klart, i hvilke situationer der skal være direkte tildeling og hvornår der skal være miniudbud. Man kan ikke give ordregiverne frit valg omkring, hvilken metode man anvender,” siger kontorchef Pia Ziegler til Kommunen.

Professor i udbudsret ved Syddansk Universitet, Michael Steinicke, mener ligeledes, at valgfrihed er i strid med udbudsdirektivet. Helt konkret med gennemsigtighedsprincippet, da der er mulighed for spekulation fra tilbudsgiver. For en leverandør er der nemlig forskel på, om de blot satser på at komme ind i en rammeaftale, hvor konkurrencen udbydes på ny, eller om de afgiver et endegyldigt bud.

Bekymrede kommuner
Ved omkring 15 rammeaftaler på SKI's hjemmeside bliver muligheden for valgfrihed nævnt. I SKI mener man ikke, at der er noget i vejen med deres fremgangsmåde. De spejder blandt andet til indkøbsorganisationer og eksperter i lande som England og Sverige.

”Vi har rent faktisk gjort os den anstrengelse at snakke med andre lande om, hvordan deres praksis er, og hvordan de håndterer de her ting. Og vi håndterer det på samme måde, som de gør,” siger direktør i SKI Niels Frederiksen til Kommunen.

Valgfrihed mellem direkte tildeling og miniudbud er kun et af flere områder, hvor SKI bevæger sig i en juridisk gråzone. Et nyt kontroldirektiv i juli i år betyder markant strengere sanktioner, hvis forpligtelsen til udbud ikke løftes. Derfor er bekymringen stor i kommunerne. Anvender de ulovlige rammeaftaler fra SKI, så risikerer de regninger på store summer, eller at en allerede indgået aftale bliver erklæret uden virkning. De kommunale indkøbere er særligt usikre på, om de kan anvende den såkaldte direkte tildeling uden at bryde reglerne. De frygter, at valget er lidt for frit, når de vælger en leverandør direkte fra en rammeaftale uden at genåbne konkurrencen.

”Der pågår flere steder i landet en afklaring af, hvordan man kan bruge SKI, så den gældende lovgivning overholdes. Internt i huset er vi også selv inde i nogle overvejelser og drøftelser af, hvordan vi kan bruge SKI's aftaler lovligt i de tilfælde, hvor vi ønsker at bruge dem,” siger indkøbschef i Fællesindkøb Fyn, Jeanet Vandling, til Kommunen.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet