SKI manglede helhedsvurdering

SKI kunne ikke afvise tilbud alene af den grund, at tilbudsgiveren ikke har vedlagt nøgletal for kundetilfredshed eller tilsvarende dokumentation, for alle sine referencer. Det er netop afgjort af Klagenævnet for Udbud

Udbud

Af Redaktionen | [email protected]

SKI har handlet i strid med udbudsbekendtgørelsen, fordi indkøbsorganisationen ikke havde foretaget en helhedsvurdering af et tilbud ud fra de fem referencer, hvor der var vedlagt den påkrævede dokumentation.

Sagen handlede om udbuddet af en SKI rammeaftale om rådgivende ingeniørydelser. I udbudsbekendtgørelsen var det blandt andet anført, at for at kunne vurdere de forskellige tilbud, skulle tilbudsgiveren forelægge maksimalt syv referencer indenfor det pågældende ydelsesområde. Derudover var det anført, at der for de oplyste referencer skulle vedlægges oplysninger om nøgletal for kundetilfredshed eller tilsvarende dokumentation, skriver Dansk Erhverv.

Af udbudsbekendtgørelsen fremgik det endvidere, at der ved prækvalifikationen ville blive fortaget en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere, der havde de bedste og mest relevante referencer. 

Tilbudsgiver afgav et tilbud med syv referencer, hvoraf der alene var vedlagt oplysninger, om nøgletal for kundetilfredshed eller tilsvarende dokumentation, for fem af de syv referencer.

SKI afviste på den baggrund tilbuddet som ikke konditionsmæssigt.

Forkert afgørelse
Klagenævnet vurderede, at efter indholdet af udbudsbekendtgørelsen kunne betingelsen om maksimalt syv referencer alene begrunde, at SKI så bort fra de to referencer, der ikke var vedlagt nøgletal for kundetilfredshed eller tilsvarende dokumentation. 

SKI havde altså handlet i strid med udbudsbekendtgørelsen, da SKI ikke havde foretaget en helhedsvurdering af tilbuddet ud fra de fem referencer, hvor der var vedlagt den påkrævede dokumentation.

Dansk Erhverv påpeger, at man som tilbudsgiver altid bør være opmærksom på, at kun de referencer, der er blevet vedlagt den krævede dokumentation i udbudsbekendtgørelsen, kan blive tillagt vægt.

srl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet