SKI-kaos fører til markant flere it-udbud

De første fem måneder i år er der sket en kraftig stigning af udbud inden for it- og teleområdet. En del af årsagen er SKI’s opsagte rammeaftaler, men det afspejler ligeledes en mere generel udvikling, vurderer partner i Center for Digital Forvaltning.

Tendens

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Opsigelsen af SKI-aftaler har haft en mærkbar effekt på indkøbsadfærden på det offentlige it- og telemarked. Sådan lyder en af konklusionerne i en rapport fra CEDI, Center for Digital Forvaltning om tendenser i offentlige it- og teleudbud.

Rapporten viser, at der i dette års første fem måneder er sket en markant stigning i antallet af EU-udbud inden for en række af de områder, hvor SKI har opsagt rammeaftaler. Der har således været fire gange så mange udbud inden for tele og data i denne periode i år sammenlignet med gennemsnittet af den samme periode i de to foregående år. Tilsvarende er antallet af udbud inden for CMS, Content Management Systems, og portaler mere end fordoblet.

”Vi har en klar fornemmelse af, at hele den omvæltning, der har været omkring SKI og opsigelsen af et sæt af rammeaftaler, nu slår igennem på den måde, at en række myndigheder, herunder kommuner, har følt sig nødsaget til at gå i eget udbud på de her områder for at få dækket deres behov,” siger partner Troels Andersen.

Professionalisering

Men det afspejler også en mere generel tendens. Således har der været 63 procent flere udbud i 2010 end i 2009 inden for tele og it. I hvert fald de sidste tre-fire år har antallet af udbud været for opadgående, vurderer Troels Andersen.

Den seneste tids stigning kan både skyldes en generel professionalisering på udbudsområdet samt hele situationen omkring SKI, mener chef for offentlig-privat samarbejde i KL, Jakob Scharff.

”Siden kommunalreformen er hele indkøbs- og udbudsområdet blevet kraftigt professionaliseret i kommunerne. Det betyder, at kommunerne samlet set er i stand til at gennemføre flere udbud. Det kan også spille en rolle, at der i en periode har været tvivl om SKI’s rammeaftaler,” siger Jakob Scharff.

Troels Andersen mener, at den flerårige tendens ligeledes kan spille sammen med, at it har bevæget sig væk fra primært at blive anvendt i de administrative opgaver til også at blive brugt på alle de store velfærdsområder.

”Jeg tror simpelthen, at den bevægelse, hvor it sniger sig ind i stadigt flere opgaveområder og bliver et naturligt værktøj i mange flere arbejdssituationer, også afspejler sig i det efterspørgselsmønster, vi ser,” siger han.

Det tror Jakob Scharff dog ikke. 

”Den kommunale sektor i Danmark har i rigtig mange år været en af de mest gennemdigitaliserede i forhold til administrative opgaver, men for så vidt også ude i kerneproduktionen i forhold til mange andre lande. Jeg tror, at det vil være for meget at lægge i tallene,” siger han.

Populære konsulenter

Efterspørgslen efter it-konsulentbistand har oplevet den mest bemærkelsesværdige stigning. Fra 2009 til 2010 er der sket en vækst på næsten 100 procent. Kategorien konsulentbistand er imidlertid meget bred, hvilket gør det svært entydigt at sige noget om denne udviklingstendens.

”Men hvis man skal tage den brede tendens, så er det måske, at man har haft en tendens til særligt i staten og i et vist omfang også i kommunerne til at lave stadigt mere slanke it-afdelinger og så hente specialiseringen udefra,” siger Troels Andersen.

Kommunerne køber imidlertid ofte support med til deres it-hardware, hvorfor det særligt er staten og andre offentlige myndigheder, der står for stigningen. Det største antal af udbud inden for kommunerne i 2010 var økonomisystemer efterfulgt af løn- og HR-systemer samt it-hardware. 

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet