SKI-aftaler for milliarder i risikozonen

Offentlige kontrakter for milliarder er i fare efter sidste uges udtalelse fra Konkurrencestyrelsen. 

SKI

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Konkurrencestyrelsen har kastet en bombe over kommunernes indgåede kontrakter. Med udtalelsen om, at en SKI-rammeaftale er i strid med udbudsreglerne, har styrelsen sået tvivl om lovligheden i kontrakter for milliarder af kroner. 

”Jeg kan ikke udelukke, at der nu vil være en masse, som vil tage kontrakterne til Klagenævnet for Udbud. Man må gå ud fra, at det er aftaler for flere milliarder, der er blevet usikre med den udtalelse,” siger professor i udbudsret på Handelshøjskolen i Aarhus, Michael Steinicke.

Konkurrencestyrelsens vurdering er, at det er imod reglerne, hvis en kommune frit kan vælge mellem direkte tildeling og miniudbud på en rammeaftale. Efterfølgende har SKI opsagt 16 ramme­aftaler, hvor SKI selv vurderer, at det er tilfældet. Og det er altså kontrakterne under de rammeaftaler, som Michael Steincke siger kan blive annulleret ved Klagenævnet for Udbud, hvis de når så langt.

Store klagelyst

Det er der også andre, der frygter, at de gør:

”Med den klagelyst, man kan sige, at der er helt generelt er, så er det ikke utænkeligt, at der er nogle, som vil bruge denne her situation til at indbringe sager,” siger Per Tolstrup, der er indkøbschef i Viborg og bestyrelsesmedlem i Foreningen af Offentlige Indkøbere. 

Peter Bay Kirkegaard fra DI mener dog, at det ville være positivt, hvis der blev prøvet en sag i Klagenævnet:

”Det kan godt tænkes, at der er nogle der føler sig fristet til at få det prøvet i klagenævnet. Det ville være godt at få en hurtig afklaring, så leverandørerne og det offentlige har noget at forholde sig til,” siger Peter Bay Kirkegaard.

SKI’s konstituerede administrerende direktør Signe Lynggaard Madsen forventer ikke, at kommunerne vil ende som tabere i en eventuel klagesag, men hun garanterer, at SKI vil tage ansvaret, hvis det skulle komme så langt:

”I en hypotetisk situation, hvor en kommune ville blive indklaget for Klagenævnet for Udbud og blive påført en sanktion, selvom de har overholdt rammeaftalen, så må vi påtage os det ansvar. Det er ikke meningen, at vores kunder skal komme i klemme på grund af vores rammeaftaler. Det er meget vigtigt for mig at pointere,” siger hun. 

Kommer ikke i klagenævn

Både professor Michael Steinicke og lektor i udbudsret på Københavns Universitet Sune Troels Poulsen understreger, at der i givet fald skulle tages konkret stilling fra sag til sag, og at det ikke er givet, at Klagenævnet for Udbud ville annullere kontrakterne. Michael Steinicke vurderer, at man nok ville se mere velvilligt på de kontrakter, der er gået i miniudbud, da der så har været afholdt en konkurrence.

Advokat Peter Lund Meyer, der har specialiseret sig i kommunale udbud, tror dog ikke, at det vil nå så langt, at leverandørerne går til Klagenævnet.   

”Jeg kan ikke se hvad deres interesse skulle være. De ville højst kunne få dækket deres udgifter for udarbejdelse af tilbuddet, og rent økonomisk ville det sjældent kunne dække deres faktiske sagsomkostninger ved at føre sagen,” siger Peter Lund Meyer, der er partner i firmaet Publicure.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet