Skattelettelser i øst, opsparing i vest

5 ud af 20 borgmestre ønsker at lette skatten til næste år, viser en rundspørge fra Kommunen. Men det gælder kun sjællændere.

Valgløfter

Af Simone Wrem Johannessen | [email protected]

Der er måske en sandhed i, at jyder er mere sparsommelige end sjællændere. En rundspørge blandt 20 af landets kommuner med de største overskud i 2012-regnskabet viser, at borgmestrene i de sjællandske kommuner er mere tilbøjelige til at love skattelettelser end deres fynske og jyske kolleger. 5 ud af 7 adspurgte sjællandske borgmestre overvejer nemlig at give skattelettelser i 2014, hvorimod ingen af de 13 øvrige borgmestre planlægger at bruge overskuddet på lempelser i skatten.

En af de kommuner, som har skattelettelser på tapetet, er Hvidovre. Her kunne borgmester Helle Adelborg (S) fremvise et overskud på omkring 53 millioner kroner fra årsregnskabet fra 2012. Det er efter hendes mening et produkt af, at kommunerne er underlagt en serviceramme, som ikke må overskrides.

 - I princippet har jeg det sådan, at en kommunes økonomi skal balancere. Der skal hverken være overskud eller underskud. Så det er klart, at skattelettelser er et oplagt emne at se på, når vi er i en sådan situation, siger hun og uddyber, at kommunen i forvejen har en høj personskat.

Helle Adelborg så i virkeligheden gerne, at en del af pengene kunne bruges på at øge servicen overfor kommunens børn og ældre, men som følge af den fastsatte serviceramme er der ikke mulighed for at bruge pengene på serviceforbedringer.

Drop optimismen

Foruden Hvidovre lukker også Frederikssund, Furesø, Solrød og Frederiksberg op for skattelettelser.

- Borgerne skal ikke betale mere i skat end højst nødvendigt. Der ser ud til at være et råderum, der kunne bruges til en eller and­en

form for skattelettelser, siger Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K).

I dag er der et likviditetsoverskud på sammenlagt 34,8 milliarder kroner i landets kommuner, men vest for Storebælt er der ikke udsigt til skattelettelser. Her planlægger man i stedet at bruge pengene på blandt andet bedre ungdomsuddannelser, ældresektoren og energiforbedrende foranstaltninger. 

- Det tegner ikke til skattelettelser i øjeblikket, men gode investeringer, der kommer borgerne til gode, siger Randers' borgmester, Henning Jensen Nyhuus (S).

Flere borgmestre understreger et behov for at konsolidere sig økonomisk på grund af prognoser om økonomiske udfordringer i de følgende år. Blandt andet kommer fremtiden for en del af kommunerne til at byde på implementering af folkeskolereformen samt høje anlægsudgifter.

- Skattelettelser ville bare forværre en sådan situation, siger Struers borgmester, Niels Viggo Lynghøj (S).

Usikker fremtid

Heller ikke i Skive står lempelser i skatten øverst på blokken. Borgmester Flemming Eskildsen (V) erkender, at der med stor sandsynlighed vil blive stillet forslag om skattelettelser ved kommunens forestående budgetseminar, men at det er urealistisk at tro, at der vil være flertal for det. Blandt forslagene til det fremtidige budget har en stigning i skatten nemlig været oppe at vende. Derfor vil man i stedet sikre, at det ikke vil blive dyrere at være borger i Skive Kommune de næste tre år.

– Men derfra og til at sætte skatterne ned - det tvivler jeg på, siger Flemming Eskildsen.

Kurt Houlberg, programchef ved analyseinstituttet KORA, forklarer jydernes forsigtighed med en vis fremsynethed.

- Det nationale skattestop betyder, at det lokalt kan være politisk farligt at sætte skatten ned. Man kan ikke være sikker på, at man kan få lov at hæve den igen, hvis det senere skulle blive nødvendigt, siger han.

Kurt Houlberg mener dog heller ikke, at sjællænderne skal være for optimistiske i forventningen om flere penge i lommerne. Han forventer nemlig ikke, at ret mange kommuner, når alt kommer til alt, vil sætte skatten ned.

- En ting er, hvad de har ambitioner om at gøre. En anden ting er, hvad de i praksis har økonomisk og politisk mulighed for. I praksis tror jeg ikke, der vil være forskel på fynske, jyske og sjællandske kommuner, siger han.

Valgflæsk

Kurt Houlberg vurderer, at de sjællandske borgmestres udmeldinger, kan hænge sammen med det kommende kommunalvalg.

- Jeg tror, at det spiller ind, at det er valgår og at borgmestrene overfor borgerne vil signalere ambitioner om at sætte skatten ned, siger han og tilføjer, at sjællandske borgmestre muligvis ser mere appel over for borgerne i at sætte skatten ned, end deres kolleger i Jylland aktuelt gør.

 Om den jyske eller sjællandske strategi bedst kan betale sig til kommunalvalget den 19. november, vil Kurt Houlberg ikke spå om. Her er det lokale forhold og prioriteringer, der gør sig gældende, og han mener ikke, at det ene valg er mere ansvarligt end det andet.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet