Skattekroner går til DR Congo og Pakistan

21 kommuner investerer for en halv milliard kroner i risikable højrenteobligationer og er med til at støtte særdeles problematiske lande.

Investering

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Med risikable investeringer støtter kommuner lande som DR Congo og Pakistan, der kritiseres for alvorlige brud på menneskerettighederne. Det viser en undersøgelse fra Kommunen om kommunernes investeringer i højrenteobligationer.

21 ud af 75 undersøgte kommuner har investeringer for omkring en halv milliard kroner i udenlandske stats- og virksomhedsobligationer. Syv kommuner har statsobligationer i DR Congo, som FN i oktober kritiserede for at have regeringstropper, der voldtager og dræber civile samt plyndrer landsbyer i det østlige Congo.

”Du kan både se det ud fra den økonomiske vinkel med rimelig risikobetonede investeringer, og så er der hele menneskerettighedsproblematikken i et land som Congo, der er meget alvorlig. Der synes jeg nok, at kommuner, der investerer skatteborgernes penge, burde sikre, at de investerer i noget, hvor menneskerettighederne bliver respekteret,” siger lektor Jacob Dahl Rendtorff fra RUC, der er forfatter til en bog om virksomhedsetik.

Udenrigsministeriet slår på sin hjemmeside fast, at ”menneskerettighedssituationen i Pakistan er kritisabel”. Ti kommuner har statsobligationer i Pakistan.

Undgå spekulation

Flere eksperter synes, at risikoen er nok til, at kommuner helt bør holde sig fra højrenteobligationer.

”Kommunerne er ikke sat i værk for at lave privat spekulation, så jeg synes slet ikke, at kommunerne skal ud i de risikofyldte investeringer,” siger lektor Niels Lauritzen fra Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi på Syddansk Universitet.

Professor Bjarne Astrup Jensen fra Institut for Finansiering, CBS, er enig.

”Personligt synes jeg, at man skal investere skatteydernes penge i ganske sikre papirer med lav risiko i stedet for at prøve at samle tilsyneladende merafkast op fra investeringsaktiviteter, som indebærer betydelige risici for, at noget kan gå galt,” sigerhan.

Vejen har for omkring 24 millioner i højrenteobligationer, men det er en undtagelse fra kommunens ellers klare fokus på sikkerhed, understreger borgmester Egon Fræhr (V). DR Congo og Pakistan indgår også i Vejens porteføljer, og det vil borgmesteren nu se nærmere på.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) forventer ansvarlighed fra kommunernes side.

”Jeg forventer selvfølgelig, at kommunerne lever op til kravet om økonomisk ansvarlighed og i øvrigt følger de gældende regler i den kommunale styrelseslov om placering af likvide midler. Og jeg er sikker på, at borgerne i de enkelte kommuner også har klare forventninger både til de etiske overvejelser og den økonomiske ansvarlighed hos landets kommunalbestyrelser.”

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet