Skarp kritik af SKATs inddrivelse af gæld

Statsrevisorerne kritiserer, at SKAT ikke har stoppet væksten i blandt andet gælden til kommunerne. Ministeren lover forbedringer i løbet af 2011.

Skatterod

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Stigningen i danskernes gæld til det offentlige er uacceptabel, og skatteministeren har en påtrængende opgave med at få SKAT op i gear.
Det er meldingen fra statsrevisorerne, som skarpt kritiserer, at gælden til det offentlige er eksploderet, efter at den kommunale skatteligning i 2005 blev lagt ind under staten.  Ved udgangen af 2009 udgjorde gælden 67 milliarder kroner. Heraf skyldte borgerne 7 milliarder til kommunerne.
Kritikken kommer som en opfølgning på en beretning fra Rigsrevisionen, som konkluderer, at SKAT efter fusionen har manglet folk med de rette kompetencer, at et it-system, der skulle lette sagsgangen, stadig ikke er etableret, at de forskellige skatteregioner ikke har haft samme strategi og metoder for inddrivelse af restancer, og at SKAT ikke har prioriteret at hente penge fra skyldnere med størst betalingsevne.
Den svigtende inddrivelse vækker harme hos Socialdemokraternes statsrevisor Mogens Lykketoft, som beskylder regeringen for at have ”spoleret apparatet i skattevæsenet”.
”Man har postuleret nogle produktivitetsgevinster ved nogle nye systemer, som ikke har været der. Man har fyret folk, før man har konstateret, at gevinsterne var der. Og resultatet har været et tab for statskassen i mange milliarder-klassen,” siger han.
Han bakkes op af den radikale statsrevisor, Manu Sareen, som mener, at regeringen har haft for travlt med at høste effektiviseringsgevinster, inden man havde sikret sig, at SKATs systemer fungerede.
Professor i skatteret og tidligere formand for Ligningsrådet, Ole Bjørn, påpeger, at SKAT siden november 2005 er blevet skåret ned fra godt 10.000 til 7.000 ansatte.

Svært at bygge op igen

”Grundfejlen er, at man har undervurderet arbejdets omgang og kompleksitet, og så har man skåret ned og både mistet medarbejdere og kompetence. Og det er svært at bygge op igen,” siger Ole Bjørn.
Ingen af regeringspartiernes statsrevisorer ønsker at udtale sig om sagen. De mener, at det nu er op til ministeren at komme med initiativer, der skal bringe inddrivelsen på ret køl.
Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) siger til Kommunen, at han indenfor de kommende uger vil lancere en plan for inddrivelsen. Og han forventer, at den vil medføre resultater i løbet af 2011.
”Jeg kan jo ikke lægge hovedet på blokken og sige, at på det og det tidspunkt fungerer SKAT  tilfredsstillende. Men jeg forventer, at vi i løbet af 2011 vil se restancerne enten stabilisere sig eller begynde at falde,” siger han.
Det er dog ikke alle, der deler den tiltro.
”Jeg har mine meget store tvivl. Alt tyder på, at regeringen ikke har fattet, hvad der er galt. Og de er ude i så store nedskæringer, at det vil være svært for dem at tage sig sammen til at finde de nødvendige penge og mandskab,” siger Mogens Lykketoft.
Heller ikke Ole Bjørn er optimistisk.
”Opgaven kan ikke løftes med det antal folk, politikerne er parat til at bevilge. Og hvis man flytter folk internt til inddrivelsen, opstår der huller et andet sted,” siger han:
”Vi er meget langt fra, at restancerne falder.”

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet