Skarp kritik af regeringens nye vejlov

Både KTC og KL kritiserer skarpt regeringens forslag til ændring af loven om private fællesveje. En ærgerlig gang hastværk, lyder det.

Privatveje

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En reel afskaffelse af kommunernes mulighed for at privatisere veje. Sådan lyder vurderingen fra Kommunalteknisk Chefforening (KTC), efter at man har læst regeringens forslag til en ny lov om private fællesveje.

”Hvis ministeren ønsker at afskaffe kommunernes mulighed for at gøre offentlige veje private, så burde han sige det højt. Det er jo det, der bliver den egentlige konsekvens af de krav, der stilles fremover med det nye lovforslag,” siger Ib Doktor, formand for KTC’s faggruppe for veje og trafik.

Det er særligt kravet om, at der skal gå fire år mellem en umiddelbar beslutning om at privatisere en vej og så den endelige beslutning, som han mener vil fungere som en blokering af et sådant tiltag.

Den del af loven kalder han forhastet og uigennemtænkt, blandt andet fordi det også vil betyde problemer for hussalget i hele den uafklarede periode. 

Flere udgifter

Ib Doktor er heller ikke overbevist om, at lovændringen bliver omkostningsfri for kommunerne, som det ellers fremgår af regeringens lovforslag. Den vurdering deler KL.

”Vores holdning er helt klart, at det her kommer til at koste kommunerne penge, men vi har endnu ikke overblik over hvor mange,” siger Pia Færch, vicekontorchef i KL.

Udover de nye krav til selve processen omkring nedklassificering af veje, så indeholder lovforslaget også krav om, at kommunerne skal afholde dele af udgifterne til renovering af private fællesveje og gadebelysningen på private fællesveje. 

Oven i det får kommunerne en indskærpet pligt til løbende at overveje, om private vejes skal gøres offentlige. Det skal de, hvis over 50 procent af trafikken på vejene er gennemgående, og det er op til kommunerne at forestå de nødvendige trafikanalyser. Analyser, som også skal kunne sættes i værk på krav fra beboerne på de private fællesveje.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportminister Hans Christian Schmidt (V).

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet