Sikkerhed i budget vægter meget højt

Kommuner, der køber el til en fast pris frem for til spotpris, prioriterer at kunne forudsige deres budgetter frem i tiden.

Strøm

Af Sine Riis Lund | [email protected]

For mange kommuner vinder forudsigelighed over mulige gevinster i pris ved køb af el. Flere nævner således budgetsikkerhed som en væsentlig årsag til at vælge en fastprisaftale. Blandt andre Frederiksberg.

”Fastprisaftalen giver jo lidt mere budgetsikkerhed, og så kan du sige, at der også er lidt mere gambling i at lave en spotpriskombination,” siger afdelingschef Adam Hey fra Udbud & Indkøb i Frederiksberg.

De er langtfra ene om den prioritering. En stikprøve fra Kommunen viser, at 11 ud af 22 har valgt at lave en fastprisaftale, syv har valgt en spotaftale, mens fire har en kombination mellem de to ved rundspørgens udførelse fra december til februar.

Fra mange kanter bliver spotpris ellers nævnt som den billigste løsning på lang sigt. Adam Hey vil da heller ikke afvise en eventuel kombination af spotpris og fastprisaftale ved indkøb af el for 2012, men i praksis kan der være meget at vinde ved en fastprisaftale, mener han.

”For så kan vi regne med det, som vi melder ud.”

Køber forsikring

Også i Fredensborg prioriteres budgetsikkerhed højt. Særligt i år, hvor man har decentraliseret energibudgetterne, så de enkelte børnehaver og skoler selv skal betale deres elregninger.

”Der ville være en prisrisiko, hvis vi havde spotpris, og institutionen ville selv skulle afholde det. Hvis spotprisen var højere end forventet, så ville institutionen komme og brokke sig over, at deres budget ikke er højt nok. I den sammenhæng synes vi, at det er en stor fordel med en fast pris,” forklarer økonomisk konsulent Hans Christian Østerlind.

Indkøbskonsulent Bjarne Petersen fra Faaborg-Midtfyn forstår ikke prioriteringen af høj budgetsikkerhed, da han er overbevist om, at man betaler mindre for sin el med spot til markedsprisen.

”Har du virkelig ni ud af ti år lyst til at betale for meget, for at du måske kan gardere dig det tiende år, hvor du har betalt for lidt. Det handler i virkeligheden om at købe en forsikring,” siger han.

Fast er dyrere

Bjarne Petersen forklarer, at de betaler et fast acontobeløb hver måned, men regulerer beløbet, når året er omme. Derfor mærker de ikke de daglige svingninger ved spotkøb, der kan variere betydeligt.

Professor i energiplanlægning Frede Hvelplund fra Aalborg Universitet mener også, at det logisk set må være dyrere at vælge en fastprisaftale på lang sigt, fordi man ved faste priser betaler andre for at overtage sin prisudsvingsrisiko. Derfor mener han, at der blot er tale om forskellige typer risici ved fast og spot.

”Jeg indrømmer, at jeg har en lidt utraditionel definition af risiko, men hvis man mener risikoen for at betale mere gennemsnitligt for sin elpris, så er det ikke mere risikabelt at købe med spot end med faste priser, men hvis du med risiko mener, at du næste år ikke ved, hvor meget du skal betale for dit el, så er det klart, at spot er mere risikabelt, fordi du kender prisen ved en fastprisaftale,” forklarer Frede Hvelplund.

Trods mulige prisgevinster fortryder Fredensborg ikke sin fastprisaftale.

”Der er ingen tvivl om, at det vil være billigere med spot, men vi har simpelthen valgt, at vi ikke finder den prisforskel så stor, at det retfærdiggør det besvær, som det risikerer at give os,” siger Hans Christian Østerlind.

Stigende elpriser

Gennemgående er prisen på el steget de sidste par år. Prisen har været påvirket af tomme vandmagasiner i Sverige og Norge, samt at flere svenske atomkraftværker har været sat ud af drift. 

Pludselige prisstigninger vil særligt ramme kommuner med spotaftaler. Det skræmmer dog ikke Billund Kommune. Her har man garderet sig med en klausul, der sikrer, at man kan hoppe ud af spotprisaftalen, hvis markedet bliver for farligt, ligesom man kun laver aftaler for et år ad gangen.

”Hvis vi forestiller os en ekstrem situation, hvor al tilgang af olie fra Mellemøsten bliver lukket på en eller anden måde, så skulle vi nok være rigtig, rigtig hurtige til at få en fast pris,” fortæller jurist og indkøbsansvarlig Mette Ilskjær.

Mette Ilskjær har svært ved at forestille sig den situation.

”Jeg kan sige, at markedet skal være meget ekstremt, før vi går op og lægger os på en fast pris, og det har det ikke været endnu,” siger hun.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet