SFI er for tidligt ude – det er meningsløst at undersøge effekten, når der fortsat spændes midlertidige sikkerhedsnet ud under de arbejdsløse, mener De Radikale.
Foto: Polfoto
SFI er for tidligt ude – det er meningsløst at undersøge effekten, når der fortsat spændes midlertidige sikkerhedsnet ud under de arbejdsløse, mener De Radikale. Foto: Polfoto

SFI: Kort dagpengeperiode får ikke mange i job

Undersøgelse

Af ritzau | [email protected]

Hvis dagpengeperioden forkortes, så kommer de ledige hurtigere i arbejde.

Sådan lød et af de centrale argumenter bag den dagpengereform, der trådte i kraft i 2011. Men en ny forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) slår nu fast, at halveringen af dagpengeperioden fra fire til to år ikke har haft nogen nævneværdig effekt.

Tre måneder før dagpengeperiodens udløb er der godt nok en lille fremgang at spore. Men det er blot én ud af 100 dagpengemodtagere, som i dag kommer hurtigere i arbejde end før dagpengereformens ikrafttræden, viser rapporten.

- Man har nok overvurderet beskæftigelseseffekten forbundet med dagpengeperiodens udløb. Der er selvfølgelig en besparelse forbundet med at halvere dagpengeperioden, men det ser ikke ud til, at det i væsentlig grad hjælper folk hurtigere i beskæftigelse, konkluderer SFI-forsker Anders Bruun Jonassen, der har lavet rapporten.

SFI-rapporten lander også lige ned i dagpengeslagsmålet på Christiansborg, hvor SF og Enhedslisten har gjort nye tiltag for de ledige til et hovedkrav i finanslovforhandlingerne.

- Rapporten forstærker kravet til regeringen om at trække dagpengeforringelserne tilbage. Det er på høje tid, at regeringen lægger stædigheden til side og sikrer ordentlige forhold for alle arbejdsløse, siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl.

Meningsløs undersøgelse

Hos regeringspartneren De Radikale og Dansk Arbejdsgiverforening ryster man dog ikke på hånden. Det er meningsløst at undersøge effekten, når der fortsat spændes midlertidige sikkerhedsnet ud under de arbejdsløse:

- Man kan ikke sige noget om dagpengereformen med denne her undersøgelse, siger gruppeformand Camilla Hersom (R).

Det konkluderer SFI

I det første år og ni måneder med dagpenge finder undersøgelsen ingen nævneværdig forskel i afgangen fra ledighed til beskæftigelse mellem personer med to års dagpengeret og personer med mere end to års dagpengeret.

Cirka tre måneder før dagpengeperiodens udløb observeres en statistisk signifikant stigning i afgangsraten til beskæftigelse blandt dagpengemodtagere med den nye kortere maksimale dagpengeperiode på to år.

Stigningen i afgangsraten til beskæftigelse dækker over, at mellem 460 og 685 personer med en dagpengeperiode på to år opnåede beskæftigelse tidligere, end de ville have gjort med en længere dagpengeperiode.

Kilde: SFI's rapport "Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering”, der gransker godt 50.000 dagpengemodtageres vej til job efter reform.

Arbejdsmarked

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet