Hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne ville lægge sig fast på, om de vil stemme for eller imod regeringens udgiftslofter – men Jonas Dahl (SF) har en plan. Foto: Jens Dresling / Polfoto
Hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne ville lægge sig fast på, om de vil stemme for eller imod regeringens udgiftslofter – men Jonas Dahl (SF) har en plan. Foto: Jens Dresling / Polfoto

SF stiller ændringsforslag til omprioritering

Hverken Socialdemokraterne eller Dansk Folkeparti vil garantere at stemme imod regeringens nedskæring af kommunale udgifter frem til 2019, selvom begge partier er lodret imod den. SF og Enhedslisten vil forsøge at aktivere velfærdsflertallet.

Finanslov

Af Morten Munkholm | [email protected]

Det er hverken Dansk Folkepartis eller Socialdemokraternes politik at skære syv milliarder kroner af kommunernes udgifter frem til 2019. Det gjorde partierne klart ved førstebehandlingen af regeringens finanslovsforslag torsdag. SF vil derfor forsøge at aktivere velfærdsflertallet med S, DF og EL.

- Fra SF’s side har vi tænkt os at stille ændringsforslag til netop den del af finansloven, som drejer sig om omprioriteringsbidraget i kommunerne, fortalte finansordfører Jonas Dahl (SF), efter at hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne ville lægge sig fast på, om de vil stemme for eller imod regeringens udgiftslofter.

”KL har mulighed for med deres mandat at lade være med at lave en aftale ved de kom­mende forhand­linger; så skal vi stemme om det i Folketinget, hvor der ikke er flertal for omprioriterings­bidraget.”

- Dansk Folkeparti er rystet over, at KL brugte deres forhandlingsmandat til at lave den aftale med regeringen. Det støtter vi ikke i Dansk Folkeparti – slet ikke, fordi der ikke står, hvad pengene skal bruges til, sagde finansordfører René Christensen (DF), som igen og igen fastholdt, at DF opfatter årets økonomiaftale som en godkendelse af omprioriteringsbidraget fra KL’s side.

En opfattelse, KL selv har afvist, da der i økonomiaftalen står, at det er regeringens opfindelse. Hos Socialdemokraterne undveg finansordfører Benny Engelbrecht ligesom DF venstrefløjens gentagne spørgsmål.

- Vi vil gerne være med i finanslovsforhandlingerne. Det er det, der er vores klare prioritering. Og jeg må også være helt klar og sige, at vi ikke har lyst til at gøre det for enkelt for regeringen at smide os ud af forhandlingslokalet på forhånd, fortalte han fra Folketingets talerstol.

Usikkert velfærdsflertal

KL’s formand Martin Damm (V) har meldt ud, at bliver der fundet flertal for at sænke kommunernes udgiftslofter frem til 2019 i disse finanslovsforhandlinger, så opfatter KL det sådan, at der er flertal for omprioriteringsbidraget. Men det er ikke en opfattelse, som Dansk Folkeparti deler.

- Jeg forstår godt, at KL har fået totalt kolde tæer, sagde René Christensen fra talerstolen og hæftede sig ved, at der kan ændres løbende på udgiftslofterne i de kommende år, selvom der skulle være flertal for at sænke dem i år.

Samtidig strakte han hånden ud til KL frem mod næste års økonomiforhandlinger.

- KL har mulighed for med deres mandat at lade være med at lave en aftale ved de kommende forhandlinger; så skal vi stemme om det i Folketinget, hvor der ikke er flertal for omprioriteringsbidraget, sagde DF’eren.

Socialdemokraternes Benny Engelbrecht nægtede at tage stilling til, om partiet vil stemme for et ændringsforslag, før de er helt ude af forhandlingerne.

- Vi ønsker at komme med i finanslovsforhandlingerne. Derfor vil jeg heller ikke på forhånd stille barrierer op om, hvad nu hvis det ene og det andet, sagde finansordføreren.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet