Sexarbejdere bliver gemt og glemt

Prostituerede får ikke den hjælp, de har krav på. Kommunernes viden om prostitution er for lille, lyder kritikken. Ministeren opfordrer til at bruge de tilgængelige tilbud bedre.

Social

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Kommunerne mangler basal viden om prostitution. Og de har ikke vedtaget retningslinjer for håndteringen af prostituerede. Det er med til at fastholde kvinder i prostitution – imod regeringens erklærede mål. 

”Regeringens ønske om at hjælpe flere kvinder ud af prostitution har trange kår,” siger socialfaglig medarbejder Anette van Deurs ved det statslige Kompetencecenter Prostitution. 

Centret har til opgave at opsøge og rådgive prostituerede om deres rettigheder. Når kvinderne vil ud af prostitution, følger de opsøgende medarbejdere med som bisiddere over for myndighederne. Og her oplever de, at kommunerne sjældent er rustet til opgaven. 

”Det ville være en kæmpe succes, hvis hver kommune udpegede en eller to kompetencepersoner, som satte sig ind i de her problematikker, så man ikke som bisidder skulle sidde og forklare alt fra grunden,” siger Anette van Deurs. 

Kommunen har fået aktindsigt i de seneste der visert tal viser, at mindst 5.600 mennesker prostituerer sig i Danmark – hovedparten på landets minimum 466 massageklinikker. I april besøgte Kommunen 14 klinikker i ni byer uden for København. Efterfølgende har vi kontaktet de kommuner, vi har gjort holdt i. Ingen af dem har retningslinjer eller ansatte med særlig kompetence indenfor prostitution. Eller som Lene Fonnesbæk, socialfaglig konsulent i Aalborg Kommune, udtrykker det: 

”Vi har ikke en speciel politik. Og vi har ikke en speciel indsats, der går ud på at få kvinderne ud af prostitution.”

Nej til gratis kurser

Kompetencecenter Prostitution har udgivet en vejledning for kommunale sagsbehandlere. Og centret tilbyder også kurser. Men det tilbud har kun en håndfuld kommuner taget imod.

”Vi vil rigtig gerne i dialog med kommunerne. Men vi bliver nedprioriteret, fordi de siger, at det ikke er relevant,” siger Anette van Deurs.

Men sådan hænger det ikke sammen, mener konsulent for social- og sundhedspolitik i KL Rafai Atia.

”Det er jo nok, fordi kompetencecentret ikke har informeret godt nok om deres tilbud. Jeg har ikke engang hørt om det,” siger han. 

Rafai Atia afviser samtidig, at der skulle ligge en uløst social opgave i kommunerne. 

”Udgangspunktet er, at folk, der har brug for en social indsats, får en hjælp, der svarer til det behov, de har. Jeg har meget svært ved at se, hvor kommunen ikke hjælper,” siger Rafai Atia:

”Disse kvinder er ikke kendt i det sociale system. Og derfor har kommunen meget svært ved at gå ind og handle over for dem. Kommunerne går jo ikke ud og tager fat i tilfældige borgere og siger: Undskyld, har du et socialt problem, som vi lige skal hjælpe dig med?”

I 2005 fremlagde regeringen handlingsplanen ’Et andet liv’ med det formål at sikre prostituerede et bedre liv. Dengang sagde daværende socialminister Eva Kjer Hansen (V):

”De prostituerede kommer nemt bagest i køen hos socialrådgiverne i den enkelte kommune. Jeg håber, at vi med en målrettet indsats kan få flere til at kvitte prostitutionen.”

Kommunen har fremlagt kritikken af kommunernes indsats for nuværende socialminister Benedikte Kiær (K):

”Jeg har en klar forventning om, at kommunerne overholder loven, som klart siger, at de skal hjælpe borgere med særlige sociale problemer – og det gælder også prostitution,” siger hun og tilføjer: 

 ”Jeg vil opfordre kommunerne til at se at komme i gang med at bruge de tilbud, de har til rådighed.” :

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet