Landets seks største kommuner står i dag for omkring en fjerdedel af den samlede kollektive buskørsel, og derfor er det også helt naturligt, at de skal være drivkraften i omstillingen af den kollektive trafik, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).
Landets seks største kommuner står i dag for omkring en fjerdedel af den samlede kollektive buskørsel, og derfor er det også helt naturligt, at de skal være drivkraften i omstillingen af den kollektive trafik, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Seks kommuner nikker ja til grønne busser

Landets seks største kommuner forpligter sig med en ny aftale til, at alle nye bybusser skal være grønne fra 2021. Småt, men godt, mener miljøplanlægger.

elbusser

Af Ritzau | [email protected]

Om man tager rute 3A mod Tilst ved Aarhus eller rute 91 til Herluf Trolles Vej i Odense, så kan man se frem til en grøn køretur fra næste år.

I landets seks største kommuner - København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg - skal alle nyindkøbte bybusser nemlig køre på el eller brint fra 2021.

Det har kommunerne forpligtet sig til efter at have indgået såkaldte klimasamarbejdsaftaler med transportminister Benny Engelbrecht (S). De seks kommuner står i dag for omkring en fjerdedel af den samlede kollektive buskørsel. Ud af alle 3330 bybusser i landet kører cirka 800 i netop de kommuner.

Ifølge Henrik Gudmundsson, som er miljøplanlægger og seniorkonsulent i transport hos den grønne tænketank Concito, er aftalen et småt, men godt skridt.

- Når man taler om bybusser, taler man om en lille del af transportsektorens udledning. Det er personbiler, der fylder det meste, og derefter last- og varebiler. Så det kommer ikke til at betyde ret meget for klimaet. Men det betyder, at den kollektive trafik kan bevare en klimamæssig konkurrencefordel i forhold til bilparken, siger han.

Udfordring på andre områder

Driftsomkostningerne er ifølge Henrik Gudmundsson efterhånden lavere på elbusser, og derfor er det også økonomisk en god idé.

Han siger, at den store klimamæssige udfordring ligger i den grønne omstilling af person-, last- og varebiler.

  Når vi først kan gøre det fra 2025, så skyldes det de store afstande i kommunen. Nogle af de eldrevne biler har svært ved at nå at lade op, når den kommunale hjemmesygepleje for eksempel drøner rundt.

Jeppe Juul, som er seniorrådgiver i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling, siger, at omstillingen af busser i Danmark allerede går rigtig godt.

Han ser gerne, at målene om at omstille til 100 procent nulemission skal gælde for alle landets kommuner.

Desuden skal det også omfatte alle udbud, hvor køretøjer indgår.

Nulemmission i alle udbud

Med aftalen forpligter kommunerne til sig til nulemission i alle nye udbud af bybusser, busser på lokale åbne ruter - undtagen skolebusser - og udbud af tværkommunale busser.

Desuden forpligter kommunerne sig til, at nyleasing og nyindkøb af kommunale personbiler skal være med nulemission fra næste år.

Enkelte kommuner tager dog forbehold for nogle af målsætningerne.

Aalborg Kommune kan for eksempel først tilslutte sig målsætningen om nulemissionsbiler fra 2025.

- Når vi først kan gøre det fra 2025, så skyldes det de store afstande i kommunen. Nogle af de eldrevne biler har svært ved at nå at lade op, når den kommunale hjemmesygepleje for eksempel drøner rundt, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Odense vil med

På bussiden går det rigtig godt, siger han. Syv procent af busserne i Aalborg er nulemissionsbusser.

- Nogle busser er allerede grønne, så jeg vil tro, at vi på en fem-seks år har skiftet samtlige busser, lyder det.

Også i Odense håber man at kunne udskifte busserne inden for få år.

- Det er oplagt for Odense at gå med, for vi har lige indgået en ny aftale, hvor byrådet har sat ambitionen om at være klimaneutrale i 2030. Så vi har brug for stærke samarbejder.

- Jo mere specialiserede køretøjerne bliver, jo mindre bliver markedet. Så hvis vi kan få store samarbejder, kan markedet også nemmere indrette sig og skabe de bæredygtige køretøjer, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Aftalen

 
Landets seks største kommuner forpligter sig som minimum til følgende:

  • Nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nyere udbud af bybusser fra 2021.
  • CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af busser på lokale åbner ruter (ikke skolebusser) fra 2020.
  • CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra 2020.
  • At nyleasing og nyindkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra 2021.
  • At nyleasede og nyindkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel (el, brint, biogas) eller være nulemission fra 2022.
  • Nogle kommuner tager forbehold for enkelte eller flere målsætninger.

Kilde: Transportministeriet.

Ritzau

 

Energi & forsyning

Indkøb

Klima

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet