Et skærpet fokus på virksomheders skatteunddragelse har ikke rokket ved den politiske vilje til at omgå EU’s udbudsregler. Her er Mellemfolkeligt Samvirke i gang med en kampagne mod skattely.
Foto: Jonas Olufson
Et skærpet fokus på virksomheders skatteunddragelse har ikke rokket ved den politiske vilje til at omgå EU’s udbudsregler. Her er Mellemfolkeligt Samvirke i gang med en kampagne mod skattely. Foto: Jonas Olufson

Sass lover redegørelse om skattely

Næsten alle partier er enige i Enhedslistens forslag om, at det offentlige skal kunne fravælge leverandører med penge i skatte­ly. Men kun SF vil stemme for. Erhvervs- og vækst­mini­ste­ren lover en juridisk gennemgang efter sommerferien.

Handlerum

Af Morten Munkholm | [email protected]

Det skal være muligt for offentlige myndigheder og selskaber at udelukke virksomheder fra at vinde udbud, hvis de er baseret i skattely eller unddrager sig skat.

Sådan lyder et nyt beslutningsforslag fra Enhedslisten, som forrige fredag blev behandlet i Folketinget. Men selvom alle partier undtagen Liberal Alliance udtrykte sympati for ideen, er det kun SF, der er parat til at stemme for.

Som Kommunen beskrev i februar, sidder Danmark nemlig fast i en EU-klemme, når det handler om at lovgive imod, at offentlige udbudskroner havner i skattely. Et stort flertal i Folketinget er for at give kommuner, regioner og stat mulighed for at stille udbudskrav til virksomhederne om skattely. Men EU’s udbudsregler om ligestilling forbyder det.

Derfor kunne erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) heller ikke gå ind for beslutningsforslaget.

- Som regering har vi valgt den indgangsvinkel, at vi overholder loven. Hvis man vil ændre på loven og her de aftaler, vi har indgået internationalt, så må vi jo gøre det. Det har vi så også tilkendegivet, at vi vil arbejde for i EU, udtalte han fra Folketingets talerstol.

Upopulært

Enhedslistens garvede skatteordfører, Frank Aaen, var dog ikke bleg for at udstille regeringens EU-problem. Med sig havde han en ny meningsmåling, som Enhedslisten havde fået lavet hos Gallup om problematikken. Og med den kunne han skyde på hver eneste ordfører, der gik på talerstolen, fordi et stort flertal af vælgere er overvejende enigt med Enhedslistens forslag.

”Jeg har forstået EU’s regler sådan, at de handler om, at alle selskaber i EU er ligestillet. Derfor kan jeg sådan set ikke forstå, hvorfor man ikke kan lave en ligestillingsregel om, at alle selskaber skal betale selskabsskat i Danmark, hvis de vil operere i Danmark. Hvorfor skal vi frasige os ligestilling, fordi nogen gerne vil ligge i Luxembourg? ”

97 procent af de radikale vælgere, 94 procent af Socialdemokraternes vælgere og 93 procent af Dansk Folkepartis vælgere er for eksempel for, at der skal kunne stilles krav ved udbud.

- Jeg har forstået EU’s regler sådan, at de handler om, at alle selskaber i EU er ligestillet. Derfor kan jeg sådan set ikke forstå, hvorfor man ikke kan lave en ligestillingsregel om, at alle selskaber skal betale selskabsskat i Danmark, hvis de vil operere i Danmark. Hvorfor skal vi frasige os ligestilling, fordi nogen gerne vil ligge i Luxembourg? spurgte Frank Aaen.

- Der findes givetvis en lang række gode spørgsmål, vi kan stille til og omkring emnet her, som jeg meget gerne vil medvirke til, at vi får boret i. Jeg læner mig alene opad den juridiske vurdering, jeg får ind på bordet. Den er, at der ikke er rum og handlemuligheder udover det, som der ligger i øjeblikket, lød svaret fra Henrik Sass Larsen.

SF er med

En del af Enhedslistens beslutningsforslag går ud på at indføre den model, de tidligere på året indførte i Silkeborg Kommune, hvor selskaberne bliver bedt om at redegøre for deres skatteforhold, når de byder ind på offentlige opgaver. En anden del af forslaget går på at få lavet en grundig juridisk redegørelse om mulighederne for at finde et smuthul i EU-lovgivningen. Og her lover Henrik Sass Larsen at have en redegørelse klar i næste folketingssamling - det vil sige tidligst til oktober.

- Det er ikke sådan, at jeg ligger inde med en skjult mulighed for at kunne gøre noget her. Det er ikke vores vurdering. I det omfang, vi kunne strække reglerne endnu længere, ville jeg meget gerne gøre det, fortalte erhvervs- og vækstministeren.

Alle partier undtagen Liberal Alliance står bag den politiske aftale om skattely fra december, hvor det også adresseres, at der skal arbejdes på at få ændret udbudsreglerne. Derfor kunne både De Radikale, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti ligesom ministeren fortælle, at de var enige i ideen bag forslaget, men at de ikke vil stemme for. Det vil SF derimod.

- Havde ånden i skatteaftalen været opfyldt, så havde jeg sagt ligesom mange andre partier i dag. Men jeg er nervøs for, at alle de fine ord omkring skatteaftalerne vil glide ud i sandet. Fra SF’s side vil vi gerne støtte forslaget, sagde skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Frank Aaen forsøgte samtidig at stikke til EU-kritiske Dansk Folkeparti, som mest af alt var uenigt i nogle formuleringer i forslaget. Men erhvervsordfører Hans Kristian Skibby var ikke just med på ideen om at lade Frank Aaen fungere som sin spindoktor.

- Der kommer ikke noget ændringsforslag fra Dansk Folkeparti til et beslutningsforslag fra den yderste venstrefløj, slog han fast.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet