Sass afskaffer straf af havnedirektører

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) vil ikke længere automatisk kunne straffe havnedirektører, hvis en havn modtager skibe, som ikke har taget lods, hvor loven kræver det

Afskaffelse

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Nu ændres lodsloven, så landets havnedirektører ikke længere automatisk kan straffes, hvis skibe i strid med lovgivningen sejler i havn uden en lods ombord. Det skriver erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) i et folketingssvar til brancheorganisationen Danske Havne.

‘På baggrund af Danske Havnes henvendelse vurderer jeg, at denne bestemmelse i den eksisterende lodslov med fordel kan ændres, da strafansvaret forekommer vidtgående i forhold til forseelsen. Jeg vil derfor fremsætte et ændringsforslag, som begrænser strafansvaret, således at havnedirektørerne ikke kan straffes, såfremt de efter skibets ankomst sikrer, at Søfartsstyrelsen eller politiet underrettes om overtrædelserne efter skibets anløb til havnen’.

De snævre danske farvande er nogle af verdens mest trafikerede, og af hensyn til miljø, infrastruktur og mennesker er det mange steder lovpligtigt at tage en lods ombord til at rådgive skibsførerne.

Ingen straffet endnu
Hos Danske Havne, der har stillet en række ændringsforslag til lovforslaget om en liberalisering af lodsloven, er sekretariatschef i Tom Elmer Christensen godt tilfreds med ministerens svar på dette punkt.

- Den her får vi helt. Og det er vi glade for, fordi man har ikke skyggen af chance for at se, om et skib, der kommer i havn, har opført sig lovpligtigt eller ej. Så det er kun, hvis havnedirektøren får kendskab til, at et skib, der skulle have haft lods ombord, ikke har taget det, at man kan anmelde det, siger han til dk-teknik.

Er der eksempler på havnedirektører, der har været straffet?

- Nej. Det her kan egentlig kun anmeldes ved, at der laves stikprøveforsøg på skibene, og det gør man uendeligt lidt. Men det kommer man til, når vi skal indføre de nye krav fra januar 2015 (Special Emission Control Area-krav i et område, hvor svovludledningen skal reduceres fra 1 procent til 0,1 procent i brændstoffet, red.), og her kan det meget vel være, at man beder dem, der lodser, om at indberette om lodsninger, siger Tom Elmer Christensen.

Lovforslaget, der indtil videre er førstebehandlet i Folketinget, lægger op til at liberalisere lodssystemet for at sikre moderate priser for lodsning fremover. Hidtil har den statslige virksomhed DanPilot haft monopol på gennemsejlingslodsninger i dansk farvand, men der bliver nu lagt op til at konkurrenceudsætte 600 lodsninger i 2016, 800 lodsninger i 2017, 1.000 lodsninger i 2018 og 1.200 lodsninger i 2019, oplyser ministeren.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet