Sammenlægning kræver grundig forberedelse

Der er mange ting at tage stilling til, hvis man overvejer en fusion af kommunale selskaber. Især de politiske udfordringer kan være store.

Tema vandforsyning

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det vil ofte stride mod almindelig politisk fornuft frivilligt at afgive magt og indflydelse. Derfor kan det også være en svær politisk beslutning at give afkald på den i forvejen begrænsede indflydelse, kommunalbestyrelsen har med en så essentiel del af vores infrastruktur som vand og spildevand.

”Mange kommuner har ikke en helt så stor vilje til at afgive indflydelse på deres vandforsyning. Det er noget anderledes, end hvad vi har set i forhold til energiselskaberne, som man er i gang med at afhænde eller har afhændet mange steder,” siger Carl-Emil Larsen, direktør for DANVA.

Der er ingen vej uden om at afgive indflydelse, hvis man vil udvikle vandselskaberne gennem fusioner og samarbejde. Derfor er det også oplagt at lade initiativet til denne udvikling komme fra selskaberne selv og så støtte op om det på det politiske niveau, mener Rikke Søgaard Berth, advokat i advokatfirmaet Horten.

”Man skal være klar til at give selskaberne den reelle selvstændighed, som er forudsat i hele vandsektorreformen. Kommunen kan ikke instruere selskaberne, men må gå over til at styre som en ejer gennem generalforsamling. Så kan man også lytte til selskabet og høre, om en fusion efter selskabets opfattelse vil være hensigtsmæssig eller ej,” siger advokaten med speciale i forsyningsret.

Hun peger på, at der har været flere eksempler på fusioner, som er faldet til jorden, fordi der ikke er skabt det fornødne politiske ejerskab til idéen. Og så skal man huske på, at det altså kan være svært for politikere i to kommuner at blive enige om, hvordan man så skal gribe opgaven an.

Blandet bestyrelse

Det var da også vandselskaberne i Faxe og Stevns, som kom til politikerne med idéen om at lave en fælles koncern. Der var politisk opbakning, så længe det blev med forskellige selvstændige datterselskaber, der havde ansvaret for henholdsvis Stevns og Faxe Kommune. Herefter handlede de politiske diskussioner mest om bestyrelsens sammensætning.

”Der var et spørgsmål, om de to kommuner skulle have lige mange pladser, og hvem der skulle være direktør og vicedirektør i det nye selskab. Vi blev enige om, at selv om der er forskel på størrelsen af de to kommuner, så har vi et ligeligt antal bestyrelsesmedlemmer, men formandsposten går til Faxe Forsyning,” siger Knud Erik Hansen (S), borgmester i Faxe.

Han mener, at det ville have skabt stor politisk røre, hvis selskaberne skulle smeltes helt sammen, og taksterne så også skulle ensrettes.

”Det ville ikke have været nogen politisk vindersag at give afkald på indflydelse på taksterne,” siger Knud Erik Hansen. 

Hverken vandforsyning eller spildevandshåndtering er imidlertid fuldstændig adskilt fra andre kommunalpolitiske ansvarsområder. Derfor er det vigtigt at gøre det klart, hvordan man kan sikre, at nye selskaber kan blive et aktiv for kommunen også på andre politikområder.

”Man skal gøre sig den overvejelse om, hvordan kommunen fortsat skal have indflydelse på forsynings-området for at sikre, at ens spildevandsplan kan gennemføres, og for at sikre at selskaberne bliver en medspiller i forhold til gennemførelsen af vandplanerne, siger Pernille Aagaard Truelsen fra advokatfirmaet Energi & Miljø.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet