Samling skal give bedre kommunikation

Det kan være frustrerende og vanskeligt som lokalpolitiker at kommunikere den politiske virkelighed ud til borgerne. I hvert fald hvis man spørger Trine Nebel Schou (R) fra Lyngby-Taarbæk.

Strategi

Af Eva J.r Waldorff | [email protected]

Kommunernes pressede økonomi stiller krav til kommunikationen med borgeren. Ifølge formand for børne- og ungdomsudvalget i Lyngby-Taarbæk Trine Nebel Schou skal der nye toner til. Hun foreslår samling.

”Det højeste, man som lokalpolitiker kan opnå de næste 10 år, er at komme på tålt ophold,”  siger hun.

Lokalpolitikere kan altså ikke både være ærlige og populære hos borgerne. Det er ifølge Trine Nebel Schou konsekvensen af den pressede økonomiske situation, kommunerne står i. 

”Vi kan ikke køre i den samme rille om, at der stadig kan være al den velfærd, som vi har vænnet os til. Det er ikke virkeligheden. Og så bliver man upopulær blandt dem, det går ud over,” fortsætter hun. 

Hun ser en række problemer med at brede den politiske virkelighed ud til borgerne. 

”Jeg kunne godt tænke mig, at kommunerne samlet set blev bedre til at melde ud om, hvad det er for en situation, vi står i. Som det er nu, skal enkelte lokalpolitikere forklare, hvordan situationen ser ud, ” siger hun, og tilføjer, at det bliver politikernes personlige holdninger frem for den politiske situation, der fremstår problemfyldt, når den enkelte skal forklare svære situationer for borgerne. 

Det sætter også for stort fokus på enkeltsager, siger hun og tilføjer, at situationen ikke bliver bedre af, at lokalpolitikere er forhippede på at få deres egne holdninger i medierne og i øvrigt forsøger at male et rosenrødt billede af virkeligheden.

Kommuner har løsning

Forsker Anker Brink Lund fra CBS har ledet et forskningsprojekt for KL, hvor han blandt andet foreslår en strategi om mere åbenhed om kommunernes problemer. 

”Der er et kæmpestort hul, som handler om det lokale selvstyre, som handler om de demokratiske processer, som så at sige tiltaler borgeren,” siger han.

Trine Nebel Schou foreslår, at man kan lave en strategi om at få kommunaldirektøren mere i medierne for at melde samlet ud fra kommunen uafhængigt af politiske synspunkter. Det mener hun vil kunne udbrede de økonomiske og politiske vanskeligheder uden partipolitisk forvirring.

Gør fælles front

Ifølge Anker Brink Lund vil det hjælpe kommunernes argumentation at fremstå som en fælles institution frem for som konkurrenter. 

”Respekten for det kommunale kan ligge på et meget lille sted, men respekten for det lokale selvstyre - det at staten ikke skal blande sig i alt - det vil være en enormt stærk argumentationsform,” siger han.

Også Trine Nebel Schou ønsker en offentlig stemme til kommunerne. Hun peger på, at KL bør være mere markante i mediebilledet. 

”Kommunerne skal lægge meget større pres på KL. KL er en meget stor organisation, som er præget af konservatisme. Man går ikke bare ud og gynger i gardinerne, når man er KL, for man skal tilgodese alle parter og ikke rage uklar med nogen. Det er som at gå på glødende sten, forsigtig, forsigtig. Det betyder, at budskabet forsvinder fuldstændig ud i intetheden, og det er dagsordenen alt for vigtig til,” siger hun.

 

Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet