Samarbejde frem for ideologi

Tiden kræver pragmatiske løsninger, der går på tværs af ideologiske skel, mener Hans Vestager, der finder inspiration i Kanslergadeforliget.

Ugens uundgåelige

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Du tiltrådte som stedfortræder 5. marts, men havde første dag 12. marts på Borgen, fordi du har været i Rusland med kulturudvalget. Hvordan forløb din første dag?

Der lå vel 30 centimeter papirer fra forskellige institutioner, som jeg skulle nå igennem. Der er også en del møder. Heldigvis har jeg taget min cykel med herover, så her til morgen cyklede jeg til møde med kirkeministeren, og nu skal jeg til møde i Social- og Integrationsministeriet, så der cykler jeg også ned. Så på den måde foregår det ligesom derhjemme.  

Hvad var formålet med rejsen til Rusland?

Vi har besøgt danske kulturinstitutioner i Sankt Petersborg og Warszawa for at se, hvordan de fungerer og hvad vi får for pengene. For eksempel havde det danske kulturinstitut i samarbejde med filmfolk i Danmark og Warszawa arrangeret en filmfestival, hvor den danske film ’Hævnen’ blev vist. Det var meget positivt at mærke, hvor stor interessen var. Gennem sådanne arrangementer sker der en vigtig kultur- og vidensudveksling. 

Du har flere gange stillet op som folketingskandidat for de Radikale – hvad glæder du dig mest til i forbindelse med jobbet som folketingsmedlem?

Jeg håber, at jeg kan bidrage til at forøge mængden af viden inden for de områder, jeg skal arbejde med. Jeg glæder mig til det hele, for som der står hernede, så skal man glæde sig, mens man udfører sit arbejde (på en frise i Folketingets vandrehal står 'Lev i dit værk mens det øves', red.). 

Du overtager fire ordførerposter, er der nogle af områderne, du glæder dig særligt til at arbejde med?

Som følge af min uddannelse og arbejde har jeg jo en særlig viden på kirkeområdet. Og kultur er jo det, vi har i Ølgod. Ganske vist har vi ikke det Kongelige Teater, men vi har kultur, kulturdage, morgensang og mange foreninger, og det er vores kultur. På det sociale område har jeg været formand for socialudvalget i den daværende Ølgod Kommune i otte år og medlem af socialudvalget i 20 år, så jeg burde vide temmelig meget om, hvordan borgere oplever det sociale område.

Er der nogle bestemte ting, du glæder dig til at drøfte?

Vi skal jo drøfte førtidspension, og det bliver et bøvlet arbejde. Vi skal finde ud af, hvordan vi får færre på førtidspension, men samtidig skal vi hjælpe folk på en sådan måde, at de på sigt kan blive selvforsørgende. Det er en stor opgave, som kræver brede kræfter. Vi skal have Folketinget med, men der er også meget, der skal ske i kommunerne og det private erhvervsliv. Tænk, hvis man engang i fremtiden kunne sige om os, at vi var lige så kloge, som dengang Steincke lavede socialreformen i 1933.

Du er tidligere byrådsmedlem i Varde, hvad er efter din mening den største forskel mellem kommunal og landspolitik?

Målet for en kommunes politikere er at samarbejde, for de skal jo ikke lovgive. Herinde skal vi lovgive og vil af og til være uenige af ideologiske grunde. 

Men set i lyset af den nuværende økonomiske situation drejer det sig om at være lige så kvikke, som dengang man lavede Kanslergadeforliget, det er den samme øvelse vi skal i gang med. Jo mere velfunderede vi er i vores viden og jo mindre ideologiske, desto sikrere er jeg på, at vi kan lave gode løsninger. Men et ideologisk synspunkt er der jo ingen, der kan sige sig fri for. Men man kan forholde sig frit til det og ikke kun gentage det.

Hvordan bliver det at skulle arbejde sammen med din datter?

I vores familie arbejder vi ikke sammen. Vi forsøger hver for sig at få vores vilje. Men det, jeg plejer at sige, når jeg har konfirmander, er, at næste generation bygger altid på forældrenes 'fremragende' erfaringer. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet