Sagsbehandlingstiden vokser stadig i Natur- og Miljøklagenævnet

Selv om antallet af klager er faldet og de nye sager generelt bliver behandlet hurtigere, viser årsrapporten fra Natur- og Miljøklagenævnet at den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid alligevel er vokset. Problematisk, mener Landbrug og Fødevarer

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets årsrapport for regnskabsåret 2011 har klagenævnet i 2011 modtaget markant færre klagesager end året før: 2201 sager i 2011 mod 3060 nye sager i 2010, altså et fald på godt 800 sager.

Men den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid voksede alligevel i forhold til tidligere år. Og det er problematisk, at de gamle klagesager stadig trækker så meget ned i statistikken, mener miljøchef i Landbrug & Fødevarer, Anette Christiansen:

- Der er stadig en rigtig stor pukkel, og som jeg forstår rapporten, er en tredjedel af sagerne over et år gamle. Det i sig selv er dybt problematisk, siger Anette Christiansen.

Venter i en bunke
Pr. 1. januar 2011 blev Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet fusioneret, og i den forbindelse blev der indført nye procedurer for sagsbehandlingen: De mindst komplicerede klager skulle behandles hurtigere for at forbedre den samlede behandlingstid.
Selv om procedureændringen har hjulpet, gælder det kun for de nye sager.  

”Det er virkelig positivt, at det ser ud som om, at de nye initiativer virker. Og det kan man jo kun være glad for og rose klagenævnet for. Men det er ikke fair, at gamle sager bare ligger og venter i en bunke, siger miljøchefen.

Hun understreger, at klagerne som oftest handler om, at ændre ting som også er til fordel for miljøet, fordi det betyder anvendelse af nyere teknologi, og at man derfor burde have en større interesse i at få sagerne færdigbehandlet hurtigst muligt.

- Så det er et problem for miljøet, væksten, beskæftigelsen og dynamikken i det danske erhvervsliv, at de sagsbehandlingsbunken bare vokser og vokser. Et kæmpe problem, siger Anette Christiansen.

Fuld speed
I 2011 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet 2506 sager, og det reducerede det samlede antal verserende sager fra 2516 til 2173, mens puklen af ældre sager fra før 1. januar 2011 blev nedbragt til 1094. Den samlede sagsbehandlingstid er bare steget alligevel, viser årsrapporten.

I forbindelse med finansloven i 2011 nedsatte regeringen en task force, som skulle færdigbehandle gamle klagesager på husdyrområdet. Målet var, at taskforcen skulle afgøre 50 sager i første kvartal, men årsrapporten viser, at kun 41 sager blev afgjort. Det var dog et forventeligt resultat, siger Anette Christiansen:

- Men omvendt så har vi det også sådan, at når vi ser rapporten næste år, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til, at de har indhentet det forsømte, og fået sat fuld speed på. Men det tror vi så også på, for det ser ud som om de initiativer, de sætter i gang, virker.

Det er forventet, at taskforcen har afsluttet sit arbejde d. 31. marts 2013. ved indgangen til 2011 lå der 818 klagesager på husdyrområdet.  

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet