Sagsbehandler får Gadejuristens pris 2010

Ugens Uungåelige

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Hjælpeorganisationen Gadejuristen har besluttet at lade den nystiftede Anerkendelsespris tilfalde Camille Daugaard for hendes ekstraordinære indsats for socialt udsatte mennesker i Rudersdal. Gadejuristen arbejder med misbrugere og hjemløse i København, Odense og Århus og er afhængig af, at socialrådgiverne i kommunerne kan levere en hurtig og fleksibel indsats.  

Hvad var din bedste oplevelse i ugens løb? Det var en rigtig god oplevelse, da jeg fik prisen overrakt. Jeg ser det samtidig som en stor anerkendelse på hele fagets vegne. Det er nok det bedste af det hele, især nu hvor der ikke er meget fokus på de positive historier.

Og den værste? De dårlige oplevelser vælger jeg at glemme, når de er sket.

Hvordan har du som repræsentant for kommunen bidraget til at hjælpe udsatte mennesker? Jeg fungerer som tovholder og sørger for, at borgeren og Gadejuristen kun skal forholde sig til én sagsbehandler. Gadejuristen giver retshjælp til blandt andet hjemløse og stofmisbrugere i København. For de mennesker kan selv de mest simple ting være ret uoverskuelige. Gadejuristen fungerer som deres højre hånd eller talerør og hjælper borgeren med kontakten til kommunen, som altså har været mig i nogle tilfælde.

Hvilke kvalifikationer er de vigtigste at besidde i dit job? Det vigtigste er at have empati for borgerne. Derudover er det vigtigt at kunne lovgivningen ind til benet. Det gør, at man bliver i stand til at rådgive korrekt og finde de mest rigtige og fleksible løsninger.

Hvad er det bedste, du ved? Sagerne inden for psykiatri og handicap strækker sig ofte over lang tid, fordi der er mange processer, man skal igennem, før en sag er afsluttet. Det bedste er, når man har en god kontakt og når de mål, man har sat sig for. Det er tilfredsstillende at afslutte noget, hvor alle går derfra og er tilfredse.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet