dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Sag om CO2-kvoteregister er nu endeligt afsluttet

Sag om CO2-kvoteregister er nu endeligt afsluttet

Rigsrevisionen har vurderet, at miljøministerens, klima-, energi- og bygningsministerens og skatteministerens redegørelser er tilfredsstillende

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Rigsrevisionen har tidligere påpeget, at administrationen af CO2-kvoteregistret har været utilfredsstillende i perioden fra 2005 til midten af 2009. I den periode blev registret udnyttet til at bedrive momssvindel. Siden slutningen af 2009 har Energistyrelsen dog strammet gevaldigt op i administrationen af kvoteregisteret.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier