- Sådan sætter vi skub i energirenoveringen

Green Cities peger på tre indsatsområder, som regeringen bør fokusere på i arbejdet med en strategi for energirenovering

DEBAT

Af Redaktionen | [email protected]

Inden udgangen af 2013 skal regeringen lancere en strategi for energirenovering af landets eksisterende byggeri. Overskuelig økonomi, demonstration af løsninger i 1:1 samt et opgør med ”business as usual” er nogle af de væsentligste forudsætninger for, at vi kan nå i mål med at få nedbragt energiforbruget i vores bygninger, der i dag udgør 40% af Danmarks energiforbrug.

Mens vi i dag kan opføre nybyggeri med minimalt energiforbrug, ligger der stadig en udfordring i at få skabt rammerne og udviklet løsningerne til at sænke energiforbruget i de eksisterende bygninger.

Eksisterende bygninger udgør både et stort CO2-besparelsespotentiale og et økonomisk potentiale, fordi energirenovering sænker udgifterne til drift og vedligehold og øger bygningens økonomiske værdi.

På baggrund af vores erfaringer og daglige arbejde med energirenovering i Green Cities-kommunerne opfordrer vi Klima, - Energi og Bygningsminister Martin Lidegaard til at indtænke tre indsatsområder i den kommende strategi for energirenovering.

 

1. Overskuelig økonomi

Ved renoveringer bliver tilbagebetalingstider i dag anvendt som et bærende incitament for at renovere. Her bør det i højere grad være muligt at se på hele bygningsporteføljen og dennes økonomi koblet til drift og vedligehold, når der skal beregnes økonomi og findes finansiering for større renoveringsprojekter. Dette indebærer også, at det eksisterende fokus på renoveringsomkostninger i her og nu priser for projektering og byggeri skal bredes ud til også at omfatte omkostninger til drift og vedligeholdelse af bygningerne efterfølgende.

Der stilles allerede i dag krav om totaløkonomiske beregninger i den almene sektor og i kommunerne. Men det er ofte vanskeligt at lave beregningerne på en overskuelig måde, så de kan danne grundlag for beslutningerne om at renovere.

Green Cities foreslår at man opretter centre, der tilbyder kommunale og private bygherrer og andre involverede parter uafhængig rådgivning om finansiering af energirenoveringer. Desuden opfordrer vi til, at man udarbejder minimumsregler for, hvad totaløkonomiske beregninger skal indeholde, og hvordan de skal fremlægges, så de bliver ensartede og lette at forstå.

 

2. Demonstration af løsninger i 1:1

Over hele landet samarbejder kommuner, videninstitutioner og private aktører om at udvikle nye løsninger til energirenovering. Det betyder øget viden på området, som skal gøres tilgængelig for byggebranchen og de øvrige aktører. Der er i høj grad behov for at opsamle og dele erfaringer med nye løsninger.

Green Cities foreslår, at der ved større renoveringer stilles krav om at der udføres demonstrationsprojekter i 1:1, således at bygningsejere nemmere kan vurdere, hvilke løsninger, der er de mest effektive og funktionelle for deres bygninger. Desuden opfordrer vi til, at udbudsbekendtgørelsen bliver revideret, så den i højere grad åbner op for afprøvning af nye metoder og samarbejdsformer på tværs af videninstitutioner, rådgivere og udførere.

 

3. Væk fra ’business as usual’

Succesen af nye renoveringsløsninger forudsætter, at de mennesker, der daglig anvender og vedligeholder bygningerne, har kendskab til og interesse for, hvordan man bruger bygningerne mest energieffektivt. Derfor kræver de nye løsninger teknisk indsigt og en holdningsændring væk fra ’business as usual.’

Green Cities foreslår, at der stilles krav om, at drifts- og servicepersonale bliver efteruddannet, så de kan løfte opgaven med at sikre bygningernes energieffektivitet. Desuden foreslår vi, at håndværkere skal uddannes i eksempelvis energibesparende materialer og hensigtsmæssige teknikker og arbejdsgange, så de har de rette kompetencer til at løse energirenoveringsopgaverne.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet