Sådan er trafikmilliarderne fordelt

Ud af de i alt 3,5 mia. kr går 300 mio. til projekter inden for blandt andet trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og energieffektive transportformer

TRANSPORT

Af Redaktionen | [email protected]

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative er blevet enige om en række nye initiativer på transportområdet.

Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter.

- En ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen.

- En opgradering af Femern Bælt-forbindelsens jernbanelandanlæg til 200 km/t. Jernbanestrækningen Ringsted-Storstrømsbroen og Orehoved-Rødbyhavn udbygges, så persontog kan køre 200 km/t. Der etableres desuden en ny dobbeltsporet bro over Masnedsund.

- Parterne afsætter yderligere 661 millioner kroner til udbygningen af Køge Bugt-motorvejen mellem Greve S og Køge fra 6 til 8 spor.

- En ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Det er meningen, at der etableres en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, som finansieres dels ved brugerbetaling på den nye fjordforbindelse, dels ved hjælp af et statsligt bidrag på 425 millioner kroner. Forbindelsen etableres som en sydlig højbro.

- En forstærket indsats mod trængsel på vejene. Der afsættes i alt ca. 1,5 milliarder kroner til indsatsen, der vil gøre det nemmere for borgere at komme til og fra arbejde, og virksomhedernes muligheder for bl.a. at fragte varer bliver forbedret.

- En ny pulje til medfinansiering af kommunale ønsker omkring vejnettet. Kommuner, der eksempelvis ønsker et nyt tilslutningsanlæg til en motorvej, får mulighed for at ansøge om statslig medfinansiering til projektet, hvis der også er statslige interesser i projektet. Der afsættes 100 mio. kr. til puljen.

- En igangsættelse af konkrete hastighedsforbedrende tiltag på strækningerne København-Odense og Aarhus-Aalborg.

- 300 millioner kroner til projekter inden for blandt andet trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og energieffektive transportformer.

- Desuden igangsættes en række konkrete projekter på vej- og baneområdet for i alt 500 millioner kroner, der skal forbedre for havnenes muligheder for at fungere som knudepunkter for fragt af gods og varer.

 

tsp

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet