S laver nyt socialt arbejds­program

Forældreforberedelse, familiegrupper og et bedre miks af boliger i storbyerne skal gøre det nemmere at bryde den negative sociale arv, viser nyt arbejdsprogram, som Socialdemokraterne skal diskutere på deres kongres.

Masterplan

Af Morten Munkholm | [email protected]

Socialdemokraterne skal på den kommende weekends kongres i Aalborg diskutere et nyt arbejdsprogram med forslag til at få brudt den negative sociale arv.

- Det her arbejdsprogram skal sætte nogle pejlemærker for, hvad det er, Socialdemokraterne vil arbejde for i de kommende fire-fem år. Det skal bruges til at forme vores valgoplæg og et nyt regeringsprogram, hvor det vil være essentielt for os, at vi fokuserer på indsatser, der kan bryde den negative sociale arv, fortæller næstformand Mogens Jensen, der har stået i spidsen for et gruppearbejde bestående af fagpersoner, organisationsansatte og politikere, der igennem det seneste år har diskuteret indsatsen.

Helt centralt står ideen om at sætte ind, allerede før børnene starter i skole. Og her bliver Holstebros model med forældreforberedelse blandt andet fremhævet som noget, der bør udbredes på landsplan.

- Det handler om at se på, hvordan vi allerede fra, før barnet er født, kan sikre, at det får en rigtig god start i livet. Det gør vi jo ved at forberede forældrene, så vi synes, det er en rigtig god idé at erstatte den traditionelle fødselsforberedelse med en mere bred tilgang, siger Mogens Jensen.

Bedre boligmiks

Også daginstitutionerne skal ifølge Socialdemokraternes nye program bruge nye tiltag, ligesom opkvalificering og efteruddannelse igen står centralt for partiet.

Mest markant er dog boligpolitikken, hvor partiet vil forsøge at skabe et bedre miks af samfundsgrupper i landets boligområder. For eksempel skal kommuner ved grundsalg kunne kræve, at en vis andel af et nyt boligområde skal være almennyttige boliger.

- Særlig i nogle af de store byer, hvor grundpriserne jo eksploderer, er det en stor udfordring at opføre boliger, som almindelig mennesker har råd til at betale, forklarer Mogens Jensen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet