S: Kommuner skal købe bæredygtigt træ

Tropisk træ af tvivlsom oprindelse ender i danske kommuner, fordi der stilles for få krav. S vil gøre det lovpligtigt at købe bæredygtigt træ.

Etik

Af Redaktionen | [email protected]

Når kommuner køber tropisk træ til for eksempel legepladser og havnebyggerier, skal træet være FSC-certificeret.

Det mener miljøorganisationerne Nepenthes og WWF, som støttes af Socialdemokraternes Benny Engelbrecht. Han forventer i efteråret at fremsætte et lovforslag, som forpligter kommunerne til at købe bæredygtigt tropisk træ.

”Når vi kan se, at der ikke er nogen effekt af Miljøministeriets frivillige retningslinjer, så er vi nødt til at se på en mere forpligtende vejledning,” siger han. 

I en ny undersøgelse, lavet for Kommunen, dokumenterer organisationen DanWatch, at kommunerne har meget lidt styr på lovligheden og bæredygtigheden af det tropiske træ, de indkøber. 

Fire af 15 adspurgte kommuner oplyser, at de har købt afrikansk træ, der ikke var FSC-certificeret. Resten – med undtagelse af København - har sendt svar af stærkt svingende kvalitet og uden fyldestgørende dokumentation for deres indkøb.

Dermed er der stor risiko for, at kommunerne bidrager til en rydning af regnskov, der fremskynder udrydningen af truede plante- og dyrearter.  Samtidig er kommunerne i risikozonen for at støtte illegal skovhugst, der medfører en massiv pengeflugt fra nogle af verdens fattigste lande. 

FSC-ordningen er i dag den bedste garanti både for, at træet er lovligt fældet og bæredygtigt produceret. Alt træ udstyres med et certifikat, der kan spores tilbage til de enkelte skovområder. Og områderne tjekkes regelmæssigt af inspektører. 

”Vi anbefaler alle at købe FSC-mærket træ. Dermed får man ikke blot garanti for lovlighed, men også bæredygtighed,” siger Lasse Juul Olsen fra WWF. 

Frivillighed uden effekt

FSC anbefales i en vejledning fra Miljøministeriet sammen med den lidt mindre ambitiøse ordning, PEFC, der er skabt af træproducenter og –importører. Men det er frivilligt for kommunernes indkøbere at følge vejledningen. Fire ud af ti kender den slet ikke, viser en undersøgelse fra CASA.

I sin strategi for bæredygtig udvikling ’Vækst med omtanke’ lover regeringen at fremme ”lovlig og bæredygtig skovdrift” – blandt andet ved at offentlige indkøbere ”aktivt tilstræber at købe lovligt og bæredygtigt træ.”

Alligevel vil miljøminister Karen Ellemann (V) ikke opstille bindende krav. 

”Vi har et kommunalt selvstyre. Af respekt for det skal vi undgå for mange påbud og forbud. Men jeg har naturligvis en klar forventning om, at offentlige indkøbere følger vejledningen,” siger Karen Ellemann.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet