Robin Hood-reform virker, stadigvæk

Økonomi- og indenrigsministeren har alligevel valgt at genberegne konsekvenserne af forårets udligningsreform efter kritik fra borgmestre

UDLIGNING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Forårets justeringer af udligningsordningen virker efter hensigten. Det slår økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) fast i et svar til Folketingets kommunaludvalg.

Svaret kommer efter sommerens ophedet debat, hvor en række borgmestre følte sig snydt for de gevinster, som de mente at være blevet stillet i udsigte, da regeringen og Enhedslisten sidst i maj indgik aftale om at justere udligningen.

Men borgmestrene har ingen grund til at føle sig snydt. I hvert fald ikke så meget som de har givet udtryk for. Det fremgår af svaret fra ministeren. Som dokumentation fremlægger hun nye konsekvensberegninger af reformens virkninger. Nu baseret på de tal, der danner grundlaget for udligningen i 2013.

De konsekvensberegninger, der lå til grund for den politiske aftale, var baseret på 2012-tal. Det var på baggrund af de oprindelige konsekvensberegninger, at flere borgmestre blev overrasket, da de med offentliggørelsen af næste års tilskud i juni kunne se, at de ville modtage betydeligt mindre i 2013 end i 2012, selv om justeringerne af udligningen skulle have sikret dem flere penge.

Kritiske kommuner får mindre end lovet
Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) mente, at hans kommune manglede op mod 70 mio. kr., hvor af en betydelig andel manglede på grund af et fald i udligningen. Kommunen var ellers blevet stillet i udsigt, at den ville modtage op mod 15 mio. kr. mere over udligningen.

De nye beregninger viser, at udligningsreformens effekter er blevet over 1,5 mio. kr. mindre for Hjørring, hvilket er et godt stykke fra det beløb, som Arne Boelt angav.
Gevinsten af udligningens justeringer er da også blevet mindre for de øvrige kritiske kommuner Lolland, Ærø, Langeland, Svenborg og Brøndby.

Lolland står nu kun til at vinde 35,5 mio. kr. i stedet for 47,7 mio. kr. Tilsvarende er gevinsten for henholdsvis Ærø, Langeland og Brøndby skrumpet med knap 1 mio., 5 mio. og 13 mio. kr.

For Svenborgs vedkommende er den forventede gevinst på omkring 20 mio. kr. nærmest gået i nul. Men det skyldes en særskilt fejl i datagrundlaget for 2012-tallene, som kun gjaldt Svendborg.

Færre penge i tilskud
Samlet set er billedet dog fortsat, at de kritiske kommunerne får flere penge over udligningen, end de ville have gjort uden forårets justeringer. At de så alligevel får mindre i 2013, end de gjorde i 2012, skyldes først og fremmest, at det samlede bloktilskud er blevet nedjusteret med omrking 8 mia. kr., fordi kommunernes samlede skatteindtægter formodes at stige næste år.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) ville tidligere ikke give dk-økonomi et klart svar på, om reformens konsekvenser ville blive genberegnet som følge af borgmestrenes kritik. Men det har hun valgt at gøre som svar på et spørgsmål stillet af Venstres Erling Bonnesen.

Se Økonomi- og Indenrigsministeriets genberegningerne her

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet